Vergoedingen

Wat krijg je vergoed met jouw zorgverzekering van Just? Bekijk je vergoeding.
 1. A

  1. Alcoholproblemen behandeling
  2. Ambulancevervoer
  3. Anti decubitus zitkussen en matras
  4. Anticonceptie
  5. Apothekersadvies bij medicijngebruik
  6. Audiologische zorg
 2. B

  1. Beademingsapparaat
  2. Bed aangepast
  3. Beeldschermloep
  4. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
  5. Besnijdenis
  6. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
  7. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
  8. Bijzondere optische hulpmiddelen
  9. Bladomslagapparatuur
  10. Blindengeleidehond
  11. Bloedcontrole door trombosedienst
  12. Bril en contactlenzen op medische indicatie
  13. Buikwandcorrectie
  14. Buitenland niet spoedeisende hulp
  15. Buitenland spoedeisende hulp
  16. Buitenland tijdelijke nierdialyse
 3. C

  1. Casemanagement dementie
  2. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
  3. Compressieapparatuur
  4. Computerbediening
 4. D

  1. Daisy apparatuur
  2. Diabetestestmateriaal
  3. Dialyse
  4. Dieetpreparaten
  5. Dietetiek
 5. E

  1. Elastische kousen
  2. Elektrostimulator uitwendig
  3. Erfelijkheidsonderzoek
  4. Ergotherapie
  5. Ergotherapie begeleiding
  6. Eventrecording
 6. F

  1. Fysiotherapie en oefentherapie
 7. G

  1. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
  2. Geriatrische revalidatie
  3. Gezichtsprothese
 8. H

  1. Hoortoestellen
  2. Huisartsenzorg
  3. Hulphond
  4. Hulpmiddel voor telefonie
 9. I

  1. Incontinentiemateriaal
  2. Infuuspomp
  3. Insulinetoedieningsmateriaal
  4. Intensieve kindzorg
 10. K

  1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
  2. Kankerzorg Care for Cancer
  3. Kap ter bescherming van de schedel
  4. Kortdurend verblijf zorginstelling
  5. Kraamzorg
  6. Kunstgebit
  7. Kunstgebit op implantaten
 11. L

  1. Leefstijlcoaching
  2. Lichttherapie
  3. Logopedie
  4. Loophulpmiddelen na een ongeval
 12. M

  1. Mammaprothese
  2. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
  3. Medicijnen
  4. Medisch specialistische zorg
  5. Mobiliteitshulpmiddelen
  6. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
  7. Mondzorg na ongeval
  8. MRA beugel
  9. MRI scan
 13. O

  1. Ooglidcorrectie
  2. Oogprothese
  3. Orgaantransplantatie
  4. Orthese
  5. Orthodontie in bijzondere gevallen
  6. OSAS apparatuur
 14. P

  1. Palliatief terminale zorg
  2. PEP masker
  3. Personenalarmering
  4. Pgb verpleging en verzorging
  5. Plastische chirurgie
  6. Positietrainer
  7. Prothese
  8. Pruik
 15. R

  1. Revalidatie
  2. Robotmanipulator en eetapparaten
 16. S

  1. Schrijfmachine rekenmachine
  2. Second opinion
  3. Skinvision
  4. Slijmuitzuigapparatuur
  5. Solo apparatuur
  6. Spataderen
  7. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
  8. Sportarts advies
  9. Spraakversterker
  10. Spraakvervangende hulpmiddelen
  11. Sta orthese
  12. Stemprothese en tracheostoma
  13. Stoel aangepast
  14. Stomamateriaal
  15. Stoppen met roken
 17. T

  1. Tactiele leesapparatuur
  2. Tafel aangepast
  3. Tand en mondzorg
  4. Thuisdialyse
  5. Trippelstoel
 18. U

  1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
 19. V

  1. Verbandmiddel
  2. Verbruiksartikel
  3. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
  4. Vernevelaar en hypertoon zout
  5. Verslavingszorg
  6. Vervoer
  7. Voetzorg
  8. Voorlees en memoapparatuur
  9. Voorwaardelijke zorg
  10. Voorzetkamer
  11. Vruchtbaarheidsbehandelingen
 20. W

  1. Wek en waarschuwingsinstallatie
  2. Wijkverpleging
 21. Z

  1. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
  2. Zelfstandig behandelcentrum
  3. Ziekenhuisopname
  4. Zitorthese en ligorthese
  5. Zorg voor zintuiglijk beperkten
  6. Zuurstof
  7. Zwangerschapsonderzoek