Vergoedingen

Wat krijg je vergoed met jouw zorgverzekering van Just? Bekijk je vergoeding.
  1. Alcoholproblemen behandeling
  2. Ambulancevervoer
  3. Anti decubitus zitkussen en matras
  4. Apothekersadvies bij medicijngebruik
  5. Audiologische zorg
  1. Beademingsapparaat
  2. Bed aangepast
  3. Beeldschermloep
  4. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
  5. Besnijdenis
  6. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
  7. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
  8. Bijzondere optische hulpmiddelen
  9. Bladomslagapparatuur
  10. Blindengeleidehond
  11. Bloedcontrole door trombosedienst
  12. Bril en contactlenzen op medische indicatie
  13. Buikwandcorrectie
  14. Buitenland niet spoedeisende hulp
  15. Buitenland spoedeisende hulp
  16. Buitenland tijdelijke nierdialyse
  1. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
  2. Compressieapparatuur
  3. Computerbediening
  1. Daisy apparatuur
  2. Depressie preventie
  3. Diabetestestmateriaal
  4. Dialyse
  5. Dieetpreparaten
  6. Dietetiek
  1. Elastische kousen
  2. Elektrostimulator uitwendig
  3. Erfelijkheidsonderzoek
  4. Ergotherapie
  5. Ergotherapie begeleiding
  6. Eventrecording
  1. Fysiotherapie en oefentherapie
  1. Geestelijke Gezondheidszorg vanaf 18 jaar
  2. Geriatrische revalidatie
  3. Gezichtsprothese
  1. Hoortoestellen
  2. Hospice
  3. Huisartsenzorg
  4. Hulphond
  5. Hulpmiddel voor telefonie
  1. Incontinentiemateriaal
  2. Infuuspomp
  3. Insulinetoedieningsmateriaal
  4. Intensieve kindzorg
  1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
  2. Kankerzorg Care for Cancer
  3. Kap ter bescherming van de schedel
  4. Kortdurend verblijf zorginstelling
  5. Kraamzorg
  6. Kunstgebit
  7. Kunstgebit op implantaten
  1. Leefstijlinterventie gecombineerde
  2. Lichttherapie
  3. Logopedie
  1. Mammaprothese
  2. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
  3. Medicijnen
  4. Medisch specialistische zorg
  5. Mobiliteit hulpmiddelen
  6. Mobiliteit hulpmiddelen slechtzienden
  7. Mondzorg na ongeval
  8. MRA beugel
  9. MRI scan
  1. Ooglidcorrectie
  2. Oogprothese
  3. Orgaantransplantatie
  4. Orthese
  5. Orthodontie in bijzondere gevallen
  6. OSAS apparatuur
  1. Palliatief terminale zorg
  2. PEP masker
  3. Personenalarmering
  4. Pgb verpleging en verzorging
  5. Plastische chirurgie
  6. Positietrainer
  7. Prothese
  8. Pruik
  1. Revalidatie
  2. Robotmanipulator en eetapparaten
  1. Schrijfmachine rekenmachine
  2. Slijmuitzuigapparatuur
  3. Solo apparatuur
  4. Spataderen
  5. Sportarts advies
  6. Spraakversterker
  7. Spraakvervangende hulpmiddelen
  8. Sta orthese
  9. Stemprothese en tracheostoma
  10. Stoel aangepast
  11. Stomamateriaal
  12. Stoppen met roken
  13. Stottertherapie
  1. Tactiele leesapparatuur
  2. Tafel aangepast
  3. Tand en mondzorg
  4. Thuisdialyse
  5. Trippelstoel
  1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
  1. Verbandmiddel
  2. Verbruiksartikel
  3. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
  4. Vernevelaar en hypertoon zout
  5. Verslavingszorg
  6. Vervoer
  7. Voetzorg
  8. Voorlees en memoapparatuur
  9. Voorwaardelijke zorg
  10. Voorzetkamer
  11. Vruchtbaarheidsbehandelingen
  1. Wek en waarschuwingsinstallatie
  2. Wijkverpleging
  1. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
  2. Zelfstandig behandelcentrum
  3. Ziekenhuisopname
  4. Zitorthese en ligorthese
  5. Zorg voor zintuiglijk beperkten
  6. Zuurstof
  7. Zwangerschapsonderzoek
Sluit