Vergoedingen

Bekijk alle vergoedingen en kortingen van jouw Just zorgverzekering.

 1. A

  1. Aanpassingen aan confectieschoenen
  2. Alcoholproblemen behandeling
  3. Allergeenvrije schoenen
  4. Allergiezorg (geen vergoeding, wel korting!)
  5. Ambulancevervoer
  6. Anti decubitus zitkussen en matras
  7. Anticonceptie tot 21 jaar
  8. Anticonceptie vanaf 21 jaar (geen vergoeding, wel voordeel!)
  9. Apothekersadvies bij medicijngebruik
  10. Audiologische zorg
 2. B

  1. Beademingsapparaat
  2. Bed aangepast
  3. Beeldschermloep
  4. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
  5. Besnijdenis
  6. Bevalling
  7. Bijzondere optische hulpmiddelen
  8. Bladomslagapparatuur
  9. Blindengeleidehond
  10. Bloedcontrole door trombosedienst
  11. Bril en contactlenzen op medische indicatie
  12. Brillen en lenzen (geen vergoeding, wel korting!)
  13. Buikwandcorrectie
  14. Buitenland
  15. Buitenland niet spoedeisende hulp
  16. Buitenland spoedeisende hulp
  17. Buitenland tijdelijke nierdialyse
 3. C

  1. Casemanagement dementie
  2. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
  3. Compressieapparatuur
  4. Computerbediening
  5. Condooms (geen vergoeding, wel korting!)
  6. Corona herstelzorg
  7. Couveuse nazorg
 4. D

  1. Daisy apparatuur
  2. Diabetestestmateriaal
  3. Dialyse
  4. Dieetadvisering
  5. Dieetpreparaten
 5. E

  1. Elastische kousen
  2. Elektrostimulator uitwendig
  3. Erfelijkheidsonderzoek
  4. Ergotherapie
  5. Ergotherapie begeleiding
 6. F

  1. Fysiotherapie en oefentherapie
 7. G

  1. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
  2. Geriatrische revalidatie
  3. Gezichtsprothese
 8. H

  1. Hoortoestellen
  2. Huisartsenzorg
  3. Hulphond
  4. Hulpmiddel voor telefonie
 9. I

  1. Incontinentiemateriaal
  2. Infuuspomp
  3. Insulinetoedieningsmateriaal
  4. Intensieve kindzorg
 10. K

  1. Kanker bij kinderen onderzoek
  2. Kankerzorg Care for Cancer
  3. Kap ter bescherming van de schedel
  4. Kortdurend verblijf zorginstelling
  5. Kraamzorg
  6. Kunstgebit
  7. Kunstgebit op implantaten
 11. L

  1. Leefstijlcoaching
  2. Lichttherapie
  3. Logopedie
  4. Loophulpmiddelen na een ongeval
 12. M

  1. Malariapillen (geen vergoeding, wel voordeel!)
  2. Mammaprothese
  3. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
  4. Medicijnen
  5. Medisch specialistische zorg
  6. Mobiliteitshulpmiddelen
  7. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
  8. Mondzorg na ongeval
  9. MRA beugel
  10. MRI scan
 13. O

  1. Ooglidcorrectie
  2. Oogprothese
  3. Orgaantransplantatie
  4. Orthese
  5. Orthopedische schoenen
  6. OSAS apparatuur
 14. P

  1. Palliatief terminale zorg
  2. PEP masker
  3. Personenalarmering
  4. Pgb verpleging en verzorging
  5. Plastische chirurgie
  6. Positietrainer
  7. Prothese
  8. Pruik
 15. R

  1. Reisvaccinaties (geen vergoeding, wel korting!)
  2. Revalidatie
  3. Robotmanipulator en eetapparaten
 16. S

  1. Schrijfmachine rekenmachine
  2. Second opinion
  3. SkinVision
  4. Slijmuitzuigapparatuur
  5. Solo apparatuur
  6. Spataderen
  7. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
  8. Sportarts advies
  9. Sporten (geen vergoeding, wel korting!)
  10. Spraakversterker
  11. Spraakvervangende hulpmiddelen
  12. Sta orthese
  13. Stemprothese en tracheostoma
  14. Stoel aangepast
  15. Stomamateriaal
  16. Stoppen met roken
 17. T

  1. Tactiele leesapparatuur
  2. Tafel aangepast
  3. Tand en mondzorg
  4. Thuisdialyse
  5. Trippelstoel
 18. U

  1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
 19. V

  1. Verbandmiddelen
  2. Verbandschoenen
  3. Verbruiksartikel
  4. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
  5. Vernevelaar en hypertoon zout
  6. Verslavingszorg
  7. Vervoer
  8. Voetzorg
  9. Voorlees en memoapparatuur
  10. Voorwaardelijke zorg
  11. Voorzetkamer
  12. Vruchtbaarheidsbehandelingen
 20. W

  1. Wek en waarschuwingsinstallatie
  2. Wijkverpleging
 21. Z

  1. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
  2. Zelfstandig behandelcentrum
  3. Zitorthese en ligorthese
  4. Zorg voor zintuiglijk beperkten
  5. Zuurstof
  6. Zwangerschapsonderzoek

Just Ask!