Vergoeding uitwendige elektrostimulator

Wat krijg je vergoed voor een uitwendige elektrostimulator? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een uitwendige elektrostimulator is bedoeld voor mensen met chronische pijn. Pleisters, die werken als elektroden, worden op de pijnlijke plaats geplakt en staan door middel van kabeltjes in verbinding met het apparaat, dat bijvoorbeeld in de binnenzak gedragen kan worden.

Heb je chronische pijn? Je hebt een verwijzing nodig van je specialist met positieve resultaten tijdens de proefperiode. Hiermee ga je naar een leverancier van uitwendige elektrostimulatoren.

Een uitwendige elektrostimulator krijg je vergoed vanuit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Je hoeft geen eigen risico te betalen voor het apparaat zelf. Je betaalt wel eigen risico voor de toebehoren zoals elektroden.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor uitwendige elektrostimulators? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Een uitwendige elektrostimulator gaat normaal gesproken minimaal 5 jaar mee. Heb je geen goed hulpmiddel meer, dan kan je het vervangen. Je kunt voor vervanging direct contact opnemen met een leverancier waarmee we een contract hebben. Je hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen.

Je leent dit hulpmiddel. Heb je de apparatuur niet meer nodig? Meld dit aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt bij je opgehaald.