Vergoeding kunstgebit (klikgebit) op implantaten

Wat krijg je vergoed voor een kunstgebit (klikgebit) op implantaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Voor het plaatsen van implantaten en het aanbrengen van het kunstgebit (klikgebit) hierop, krijg je een vergoeding vanuit je basisverzekering. Deze vergoeding geldt alleen wanneer sprake is van een geheel tandeloze, ernstig geslonken kaak.

Je krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2019
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2018

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2019
Referentielijst vanaf 1 januari 2018

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Als je geen toestemming van ons hebt, krijg je geen vergoeding uit de basisverzekering. Maar je kunt dan misschien wel een vergoeding krijgen uit de aanvullende verzekering Just Smile.

Aanvullende verzekering

Uit je aanvullende verzekering Just Smile krijg je 75% van je rekening vergoed tot een maximum van € 250 per jaar. Deze vergoeding geldt voor al je mondzorg samen.

Eigen bijdrage

Je betaalt een eigen bijdrage voor een kunstgebit en voor het bijbehorende kliksysteem op implantaten. Voor de onderkaak is deze eigen bijdrage 10%, voor de bovenkaak is dit 8%.

Met de aanvullende verzekering Just Smile kan je een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. Je kunt je selectie verfijnen op: klikgebit op implantaten.

Met gecontracteerde zorgverleners zijn er kwaliteitsafspraken gemaakt. Zij beoordelen je medische indicatie. Als je een kunstgebit (klikgebit) op implantaten krijgt, dan zijn daar vaak meerdere soorten zorgverleners bij betrokken, zoals bijvoorbeeld de tandarts, implantoloog en chirurg. Met onze gecontracteerde zorgverleners is afgesproken dat één van hen, vaak de tandarts, eindverantwoordelijk is voor je behandeling. Zo heb je één aanspreekpunt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Deze akkoordverklaring moet je of je zorgverlener schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur met je aanvraag de volgende gegevens mee:

  • je naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • je relatienummer
  • gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de eindverantwoordelijke behandelaar
  • het behandelplan van de behandelend tandarts of implantoloog

Wij beoordelen vervolgens of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding voor een kunstgebit (klikgebit) op implantaten vanuit de basisverzekering.

Meer informatie over mondzorg vind je op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.

Sluit
Sluit