Wat is het voorkeursbeleid medicijnen?

Sommige medicijnen werken hetzelfde, maar verschillen in prijs. In dat geval krijg je alleen het medicijn met de laagste prijs vergoed. Het voorkeursgeneesmiddel. Geen zorgen, je krijgt nog steeds het medicijn dat je nodig hebt, maar dan in een ander doosje.

Zelfde medicijn, ander merk

Just is zorgverzekeringsmerk van CZ.
heeft een voorkeursbeleid voor geneesmiddelen. Sommige medicijnen werken hetzelfde, maar verschillen in prijs. In dat geval vergoeden wij alleen het medicijn met de laagste prijs: het voorkeursgeneesmiddel. Geen paniek, je krijgt nog steeds het medicijn dat je nodig hebt, maar dan in een ander doosje. Daarmee besparen we kosten en proberen we de zorg in Nederland betaalbaar en bereikbaar te houden voor iedereen. Dit hebben we afgesproken met apotheken:

  • Staat je medicijn (de werkzame stof) op de lijst voorkeursgeneesmiddelen? Dan krijg je van je apotheek dit medicijn mee. Voor deze medicijnen hebben we met fabrikanten prijsafspraken gemaakt. Daarom staan deze medicijnen voor 1 of 2 jaar op de lijst.
  • Staat je medicijn niet op de lijst? Dan hebben wij met apotheken afgesproken dat ze per werkzame stof altijd het goedkoopste medicijn aan je meegeven. Het voorkeursmedicijn is nog steeds het medicijn dat je nodig hebt, met precies dezelfde werkzame stof als het merkmedicijn. Het voorkeursmedicijn komt alleen van een fabrikant waar de prijs lager is. En soms bevat het andere hulpstoffen, zoals kleurstoffen of zoetstoffen.

Dit betekent dat je:

  1. een ander medicijn kunt krijgen dan je gewend bent. Bijvoorbeeld een ander doosje, of dat de kleur van het medicijn is anders.
  2. minder eigen risico betaalt.

Wat als het voorkeursmedicijn niet op voorraad is?

Geen paniek! We hebben met fabrikanten afgesproken dat het voorkeursmedicijn het hele jaar beschikbaar moet zijn. Komt het toch een keer voor dat het medicijn er niet is, dan krijg jij van je apotheker gewoon een medicijn van een ander merk waarvan de werking precies hetzelfde is.

Alléén officieel goedgekeurde medicijnen

Je hoeft niet bang te zijn dat het voorkeursmedicijn minder goed is. Alle voorkeursgeneesmiddelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Ook is de werkzame stof altijd hetzelfde als die van het merkmedicijn.

Je apotheek geeft je het juiste medicijn...

Als je arts een medicijn voorschrijft, dan schrijft hij niet het merk voor, maar de werkzame stof. Je apotheker kiest daarna de fabrikant van het medicijn. Want hij weet welke medicijnen we vergoeden. Je apotheek weet ook altijd welk medicijn je nodig hebt.

... en controleert of het gebruik voor je veilig is

Het kan voorkomen dat je niet goed op een medicijn reageert. Bijvoorbeeld omdat je een allergie hebt voor een hulpstof. Dit gebeurt gelukkig bijna nooit. Ook niet bij voorkeursmedicijnen. Ook controleert je apotheek altijd in je persoonlijk dossier of een middel veilig is voor je.

Tip: geef je apotheek toestemming om je medische gegevens te delen. Dan kunnen ook je artsen bij je dossier. Bij een noodgeval kunnen ze dan meteen juist handelen. Dit is zeker aan te raden als je allergieën hebt. Informeer bij je apotheek of kijk op ikgeeftoestemming.nl.

Uitzonderingen

Gebruik je het voorkeursmedicijn en blijkt dit na een gesprek met je apotheker toch medisch onverantwoord voor je? Dan krijg je een ander voorkeursmedicijn vergoed. Is er geen ander voorkeursmedicijn? Pas dan krijg je het duurdere merkmiddel vergoed. Je arts vermeldt dan Medische noodzaak betekent dat behandeling met het voorkeursmiddel voor je medisch onverantwoord is. Bijvoorbeeld omdat de samenstelling, dosering of toedieningsvorm van een medicijn zo bijzonder is dat voor je maar één bepaald medicijn in aanmerking komt. Dit komt alleen in uitzonderlijke gevallen voor.
Vindt je arts niet dat er sprake is van medische noodzaak? Dan krijg je alleen het voorkeursmedicijn vergoed.
Vindt je arts dat er wél sprake is van een medische noodzaak? Dan ligt de uiteindelijke beoordeling bij je apotheker.
op het recept. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering.

Just Ask!