Vergoeding medisch specialistische zorg

Wat krijg je vergoed voor medisch specialistische zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Medisch specialistische zorg is zorg door medisch specialisten. Je krijgt dit in de meeste gevallen vergoed uit je basisverzekering.

Onder medisch specialistische zorg vallen onder andere het consult van de medisch specialist, onderzoeken, verpleging en de meeste ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld:

 • knieoperatie of heupoperatie (vervangen van knie of heup)
 • behandelingen bij kanker zoals operaties, bestralingen of chemotherapie
 • röntgenfoto, MRI scan of kijkoperatie
 • ziekenhuisopnames tot maximaal 365 dagen
 • onderzoek bij de gynaecoloog
 • behandelingen bij hersenbloedingen of hartinfarcten
 • behandelingen bij hart- en vaatziekten, zoals katheterisatie, dotteren, plaatsen van stent, bypassoperatie
 • behandeling van spataderen (valt onder flebologie)
 • bariatrische chirurgie (gastric bypass, gastric sleeve, maagverkleining)
 • staaroperatie
 • amandelen knippen
 • kaakchirurgie
 • abortus bij zwangerschappen die om medische redenen moeten worden beëindigd

Voordat je aan de behandeling begon, heb je een verwijzing gehad van een huisarts, verloskundige, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Nieuwe of experimentele behandelingen

Soms wordt een behandeling niet vergoed. Bijvoorbeeld omdat de behandeling nieuw of experimenteel is. Dan is eerst nog verder onderzoek nodig naar de resultaten van deze behandeling.

Lees meer over de vergoeding van nieuwe of experimentele behandelingen.

Voorwaardelijke zorg

Sommige zorg krijg je voorwaardelijk vergoed. Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen hieronder vallen.

Kijk voor welke behandelingen en medicijnen je een voorwaardelijke vergoeding kunt krijgen

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum met een contract voor je behandeling. Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Zoek op behandeling of specialisme.

Voor een aantal behandelingen gelden extra kwaliteitseisen. De behandeling van bariatrie (maagoperatie voor gewichtsvermindering), schisis, Mohs' chirurgie, en een langdurige infectie na heup- of knieprothese vraagt om specialistische kennis. Daarom sluit CZ Groep hiervoor alleen contracten met zorgverleners die extra opgeleid zijn of veel ervaring hiermee hebben.

We hebben ook afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid. Kan je door een wachtlijst niet (snel) terecht bij de zorgverlener van je voorkeur? We kijken graag voor je of wachtlijstbemiddeling mogelijk is.