Vergoeding oogprothese

Mis je een oog of werkt je oog niet meer? Een oogprothese, scleraschaal of scleralens vervangt (een deel van) of bedekt de oogbol. Just Basic vergoedt oogprothese.

In het kort

 • Je krijgt volledige vergoeding met Just Basic
 • Je hebt een verwijzing nodig van je medisch specialist
 • Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
 • Je hebt toestemming nodig

Wat krijg je vergoed voor oogprothese?

Met je Just basisverzekering krijg je 100% vergoeding voor een volledige oogprothese (kunstoog) als de oogbol mist.

Je kan ook een vergoeding krijgen voor óf een scleraschaal of voor scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie.

Wanneer krijg ik een oogprothese, scleraschaal of scleralens vergoed?

Je krijgt een oogprothese of scleraschaal volledig vergoed als:

 • je oog niet meer werkt of ontbreekt
 • je een verwijsbrief met medische diagnose hebt van je medische specialist
 • je voor de 1e prothese toestemming van ons (akkoordverklaring) hebt
 • je gaat naar een oogprothesemaker met een contract met ons. Ga je naar een prothesemaker zonder contract? Dan krijg je maar 60% vergoed.

Je krijgt scleralenzen zonder visuscorrectie vergoed als:

 • je de scleraschaal of schaalprothese niet kan verdragen, en
 • je vooraf toestemming van ons hebt, en
 • de scleralenzen aangemeten zijn door een gediplomeerd opticien

Waar kan ik naartoe voor oogprothese, scleraschaal of scleralenzen?

Je kan naar een oogprothesemaker met een contract. Je hebt een briefje van de medisch specialist nodig waarin staat welke oogprothese je nodig hebt.

Oogprothesemaker zonder contract

Ga je naar een oogprothesemaker zonder contract? Dan moet je vooraf altijd toestemming bij ons aanvragen.

Heb je een scleralens nodig? Dan heb je ook vooraf toestemming van ons nodig.