Vergoeding oogprothese

Wat krijg je vergoed voor een oogprothese, scleraschaal en scleralens? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je een oogprothese, scleraschaal of scleralens nodig? Dan krijg je een vergoeding vanuit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor je hulpmiddel:

Je kunt direct contact opnemen met een leverancier met een contract. Je hebt een voorschrift nodig van de medisch-specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Heb je een scleralens nodig? Dan moet je ook eerst contact met ons opnemen voor het aanvragen van een akkoordverklaring.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hulp nodig? Just Ask!