Vergoeding hulpmiddelen bij gehoorstoornis

Ben je doof of heb je een stoornis aan je gehoor? Hulpmiddelen voor doven of slechthorenden kunnen helpen je gehoorfunctie te verbeteren. Check je vergoeding.

In het kort

 • Je krijgt gehoorhulpmiddelen vergoed uit je Just basisverzekering
 • Je betaalt voor hoorhulpmiddelen soms een Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt voor hoorhulpmiddelen geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Wat krijg je vergoed voor hulpmiddelen bij gehoorstoornis?

Verschillende hulpmiddelen kunnen je gehoorfunctie (iets) verbeteren. Zoals wek- en waarschuwingsinstallatie, solo-apparatuur of hulpmiddelen om te bellen. Je vergoeding hangt af van welk hulpmiddel je nodig hebt.

Vergoeding hulpmiddel voor telefonie

Wat krijg je vergoed voor hulpmiddelen voor telefonie bij slechthorenden?

Bij Just krijg je de app met beeld en tekstbediening (Tolkcontact-app) voor je smartphone of tablet vergoed uit je Just basisverzekering. Zo kan je toch gebruikmaken van telefonie als je doof of erg slechthorend bent. Je betaalt voor de app geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt. of Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf..

Wanneer krijg je de app met beeld en tekstbediening vergoed?

Je krijgt de app voor doven en slechthorenden (Tolkcontact-app) vergoed als:

 • je helemaal doof bent. Of
 • je een toondrempelverlies hebt van 70dB op het beste oor (gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz). En/of
 • je last hebt van ernstig oorsuizen. Of
 • je in een stille ruimte met je beste oor niet meer dan 50% hoort van wat die persoon zegt, zelfs als je een hoortoestel gebruikt.

 

Belangrijk om te weten

 • Je hebt een speciale telefoon nodig bij de Tolkcontact-app. Deze telefoon vergoeden wij niet.
 • Je krijgt geen vergoeding voor gesprekskosten en kosten i.v.m. gebruik van de app.

 

Hulpmiddelen telefonie voor motorisch gehandicapten
Ben je motorisch gehandicapt? Dan kan je een vergoeding krijgen voor hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en telefoonhoornhouders. Als je motorisch zwaar gehandicapt bent, kan je een vergoeding krijgen voor telefoons met omgevingsbesturingsapparatuur.

 

Voor deze vergoeding moet je (of je behandelende arts) toestemming bij ons aanvragen. De arts geeft aan wat je beperkingen zijn en waarom een eenvoudiger telefonie-hulpmiddel niet werkt. Ook als je een auditieve handicap hebt, moet je een audiogram van niet meer dan 9 maanden meesturen.

 

Je leent deze hulpmiddelen, dus je betaalt geen eigen risico. Word je wel eigenaar van het hulpmiddel? Dan betaal je wél Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt..

 

Hulpmiddelen voor telefonie bij een bijzondere individuele situatie
Soms kan je bij een bijzondere individuele zorgvraag een vergoeding krijgen voor belsoftware met beeld en tekstbediening. Vraag je arts hiervoor om hulp. Die moet namelijk het hulpmiddel bij ons aanvragen met een recent audiogram (niet ouder dan 9 maanden).

Waar kan je hulpmiddelen voor telefonie halen?

Je kan naar een leverancier met een contract voor telefonie-apps of omgevingsbesturing:

 

Ga je naar een leverancier zonder contract voor hulpmiddelen voor telefonie? Dan moet je altijd eerst toestemming bij ons aanvragen. Met je aanvraag stuur je een briefje van je behandelend arts waarin staat welke beperkingen er zijn en waarom je het hulpmiddel nodig hebt. Stuur altijd een audiogram mee.

Vergoeding solo-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor solo-apparatuur?

Je krijgt met je Just basisverzekering 100% vergoeding voor het lenen van een solo-apparatuur. Je hoeft geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt. te betalen. En je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf. bij een leverancier met contract.

Wanneer krijg je een solo-apparaat vergoed?

Je krijgt een solo-apparatuur vergoed als je niet goed hoort. Je krijgt de vergoeding als:

 • je een revalideerbaar oor hebt met een minimaal verlies van 35 dB (door hoge frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz). En/of
 • je last hebt van ernstig oorsuizen. En
 • hulpmiddelen om de gehoorstoornissen te corrigeren niet genoeg verbetering bieden. Of
 • de solo-apparatuur andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren. Zoals een hoortoestel. En
 • je de apparatuur gebruikt voor het volgen van klassikaal onderwijs, een therapeutische groepsbehandeling of het verrichten van werkzaamheden in georganiseerd verband. En
 • je een verwijzing van de KNO-arts of het audiologisch centrum hebt. De meting (audiogram) mag niet ouder zijn dan 9 maanden

Waar kan je naartoe voor solo-apparatuur?

Je gaat naar een leverancier met contract voor solo-apparatuur.

 

Ga je naar een leverancier zonder contract voor solo-apparatuur? Dan krijg je niet een volledige vergoeding voor je solo-apparatuur. Vraag daarom altijd eerst toestemming bij ons aan om dit te voorkomen. Stuur met je aanvraag een brief van je KNO-arts of het audiologisch centrum waarin staat waarom je de solo-apparatuur nodig hebt, een audiogram (niet ouder is dan 9 maanden) en een offerte van je leverancier.

 

Een vervolgaanvraag voor solo-apparatuur? Regel je vervolgafspraak op dezelfde manier als je eerste aanvraag.

Vergoeding wek- en waarschuwingsinstallatie

Wat krijg je vergoed voor een wek- en waarschuwingsinstallatie?

Als je slechthorend bent, krijg je een wek- en waarschuwingsinstallatie vergoed vanuit je basisverzekering. Dit is een installatie met flitssignalen of een trilsysteem voor doven. Bijvoorbeeld bij je deurbel, telefoon of rookmelder. Je betaalt voor deze installatie wel Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt..

Wanneer krijg je wek- en waarschuwingsinstallatie vergoed?

Je krijgt een vergoeding voor wek- en waarschuwingsinstallatie als:

 • je een revalideerbaar oor hebt met een minimaal verlies van 35 dB (door hoge frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz). Of
 • je last hebt van ernstig oorsuizen. En:
 • hulpmiddelen om de gehoorstoornissen te corrigeren niet genoeg verbetering bieden. Of
 • de wek- en waarschuwingsinstallatie andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren. Zoals een hoortoestel.

Waar kan je naartoe voor een wek- en waarschuwingsinstallatie?

Je kan terecht bij een leverancier met een contract voor wek- en waarschuwingsinstallaties bij jou in de buurt. Vind een leverancier met contract voor wek- en waarschuwingsinstallatie

 

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan krijg je minder vergoed voor een wek- en waarschuwingsinstallatie. Vraag daarom altijd eerst toestemming bij ons aan om dit te voorkomen. Stuur met je aanvraag een briefje van je specialist, een recent audiogram (niet ouder dan 9 maanden) en een offerte van de leverancier mee.

 

Veelgestelde vragen over de vergoeding van hulpmiddelen bij gehoorverlies

Ja, als het hulpmiddel bij stoornissen in je hoorfunctie niet meer goed is, kan je contact opnemen met een leverancier met contract voor je hulpmiddel. De leverancier beoordeelt dan of je een nieuw hulpmiddel krijgt.

Ook als je het hulpmiddel niet meer nodig hebt, neem je contact op met je leverancier. Het solo-apparatuur, wek- en waarschuwingsinstallatie of hulpmiddelen voor telefonie wordt dan thuis bij je opgehaald.

Bekijk ook