Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1

Heb je diabetes en heeft je huisarts of podotherapeut vastgesteld dat je in diabetes zorgprofiel 1 valt? Bekijk je vergoeding.

In het kort

  • Je krijg voetzorg bij diabetes type 1 vergoed uit je basisverzekering
  • Je betaalt voor voetzorg bij diabetes type 1 soms Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt voor voetzorg bij diabetes type 1 geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Je hebt een verwijzing nodig van je arts

Wat krijg je vergoed?

Wanneer je diabetes zorgprofiel 1 hebt, krijg je elk jaar een voetonderzoek (screening) bij je huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De kosten van dit onderzoek worden vergoed uit de basisverzekering. Vraag een verwijzing van je arts.

Eigen risico

Word je geholpen door een huisarts of podotherapeut? Dan betaal je geen eigen risico. Word je geholpen door een medisch specialist? Dan betaal je wel Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kan je terecht?

Je huisarts kan je vertellen of je de zorg uit een Samenwerking tussen je huisarts en andere zorgverleners, zoals een podotherapeut. vergoed krijgt. Is er geen ketenzorgprogramma bij je in de buurt of wil je zelf een podotherapeut kiezen? Vind een podotherapeut met een contract voor voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1.

Ga je naar een podotherapeut zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. De podotherapeut moet wel “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.). Anders krijg je geen vergoeding.