Vergoeding elastische kousen

Wat krijg je vergoed voor elastische kousen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Elastische kousen worden gebruikt voor het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. Heb je elastische kousen nodig? Dan krijg je een vergoeding voor elastische kousen en de aan- en uittrekhulp vanuit je basisverzekering.

Let op: elastische kousen met drukklasse 1 worden niet vergoed.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. In onze spelregels lees je meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt je selectie verfijnen op: elastische kousen.

Je hebt wel een verwijzing nodig van je arts.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Aan- en/of uittrekhulpen goedkoper dan € 100,- worden ook in eigendom verstrekt. Aan- en/of uittrekhulpen die duurder zijn dan € 100,- leen je. Voor een aan- en uittrekhulp duurder dan € 100,- moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Ook moet je een akkoordverklaring bij ons aanvragen als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat.

Heb je geen goed hulpmiddel meer?

Neem dan contact op met een leverancier waar afspraken mee zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Sluit