Vergoeding elastische kousen

Elastische kousen krijg je soms vergoed uit de basisverzekering.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

100%

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 

Eigen bijdrage

Je betaalt geen eigen bijdrage

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijg je vergoed?

Elastische kousen (steunkousen)

Je krijgt elastische kousen vergoed uit de basisverzekering als je:

  • problemen hebt met de lymfevaten of aderen, zoals spataderen
  • kousen in drukklasse 2,3 of 4 nodig hebt

Aan- en uittrekhulp

Een aan- en uittrekhulp krijg je alleen vergoed:

  • in combinatie met elastische kousen
  • als deze meehelpt aan je zelfstandigheid

Vervanging van je kousen

Heb je nieuwe kousen nodig? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. Deze beoordeelt of je nieuwe kousen kunt krijgen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor elastische kousen of aan- en uittrekhulp:

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Voor armkousen, elektrisch gestuurde aan- en uittrekhulpen en overige compressie hulpmiddelen heb je een akkoordverklaring nodig. Je hebt ook een akkoordverklaring nodig als je naar een leverancier zonder contract gaat.