Vergoeding hulphond

Wat krijg je vergoed voor een ADL-hulphond (signaalhond)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een ADL-hulphond krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je krijgt een diagnose voor een ADL-hulphond als je helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp. Je krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de ADL-hulphond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.100.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2022 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Voor de ADL-hulphond betaal je geen eigen risico. Voor de tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de verzorging van de hulphond betaal je wel eigen risico.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor hulphonden? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat

  • Je leverancier is lid van Assistance Dogs Europe, is gediplomeerd en beschikt over gekwalificeerd personeel.
  • De personeel voldoet aan de kenniseisen op Kynologisch gebied.
  • De honden hebben één van de volgende trainingen gevolgd: DogVision 1 + 2, Gaus I + II of Opvoeding & Opleiding A + B.
  • Je krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Akkoordverklaring voor de eerste aanvraag

Voor een eerste aanvraag moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Hiervoor moet je (of je leverancier) het voorschrift van je behandelend arts met de adviesrapportage van je ergotherapeut insturen, samen met een praktische indicatiestelling van de hondenschool. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Je leent de ADL-hulphond. Is de hond niet meer geschikt om zijn taak uit te voeren? Neem contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuwe ADL-hulphond.

Hulp nodig? Just Ask!