Vergoeding audiologische zorg

Heb je een gehoorstoornis (problemen met horen)? Met een verwijzing van jouw arts krijg je audiologische zorg vergoed uit je basisverzekering.

In het kort

  • 100% vergoed uit je basisverzekering
  • Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Je hebt een verwijzing nodig van jouw arts of audicien

Welke audiologische zorg krijg je vergoed?

Wanneer krijg je audiologische zorg vergoed?

Je krijgt een volledige vergoeding als:

  • je problemen hebt met horen (gehoorstoornis) en
  • je een verwijzing hebt van je huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, medisch specialist of bedrijfsarts en
  • je naar een audicien of KNO-arts met een contract voor gehoorproblemen gaat.

Waar kan ik naartoe voor gehoor zorg?

Je kan naar een audiologisch centrum of medisch specialist met een contract voor audiologische zorg:

Ga je naar een audicien of KNO-arts zonder contract? Dan krijg je 60% van de kosten vergoed.

Hulp nodig? Just Ask!