Vergoeding audiologische zorg

Wat krijg je vergoed voor audiologische zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

In het kort

 • 100% vergoed uit je basisverzekering
 • Je betaalt een Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2021 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
 • Je hebt een verwijzing nodig

Welke audiologische zorg krijg je vergoed?

Je krijgt een vergoeding voor:

 • onderzoek naar de gehoorfunctie.
 • advisering over de aanschaf van gehoorapparatuur.
 • voorlichting over het gebruik van gehoorapparatuur.
 • psychosociale zorg in verband met de gestoorde gehoorfunctie.
 • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen.

Wanneer krijg je deze vergoeding?

 • Je hebt een gehoorstoornis (problemen met horen).
 • Je hebt een verwijzing van je huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
 • Je gaat naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling.

Waar kan je naartoe?

Ga je naar een zorgverlener zonder contract voor je behandeling? Dan krijg je 60% van de kosten vergoed.