Vergoeding wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Wijkverpleging kan je vergoed krijgen uit je basisverzekering. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij het opstaan, wondverzorging of bij het leren omgaan met een stoma.

In het kort

  • 100% vergoeding uit je Just basisverzekering
  • Je betaalt voor wijkverpleging geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt voor wijkverpleging geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Wat krijg je vergoed voor wijkverpleging?

Voor verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die je thuis ontvangt, kan je een vergoeding krijgen uit je Just basisverzekering.

Kinderen met intensieve kindzorg

Intensieve kindzorg is zorg aan kinderen tot 18 jaar die specifieke zorg nodig hebben waarbij permanent toezicht nodig is. Of dat er 24 uur per dag zorg beschikbaar moet zijn, en de zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen. voor een kind tot 18 jaar? Dan krijg je een vergoeding voor verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis.

Dementie

Als je zorgt voor iemand met dementie, kan je hulp krijgen van een ervaren zorgprofessional. Deze begeleiding noemen we casemanagement. De wijkverpleegkundige bepaalt of dit onder de aanspraak wijkverpleging valt en dus onder de vergoeding van wijkverpleging.

Waar kan ik naartoe voor wijkverpleging?

Je kan terecht bij een wijkverpleegkundige met een contract voor wijkverpleging. Vind een zorgverlener bij jou in de buurt.

Ga je naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Dan kan het zijn dat je minder vergoed krijgt. Je moet vooraf wel toestemming bij ons aanvragen voor je niet-gecontracteerde zorgverlener. Hiervoor hebben we een ingevuld aanvraagformulier van je nodig, én:

  • Vanaf 18 jaar: een maximaal Een indicatie wordt opgesteld op basis van strenge regels. Om zo verpleging en verzorging in je eigen omgeving goed te beoordelen en organiseren. van een BIG-geregistreerde hbo-(wijk)verpleegkundige De indicatie is opgesteld in jouw aanwezigheid.
  • Tot 18 jaar: een maximaal Een indicatie wordt opgesteld op basis van strenge regels. Om zo verpleging en verzorging in je eigen omgeving goed te beoordelen en organiseren. van een BIG-geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Die werkzaam is bij een zorgverlener die is aangesloten bij de Branchevereniging Integrale Kinderverpleegkundige. De indicatie is opgesteld terwijl het kind én een Een wettelijke vertegenwoordiger is bijvoorbeeld een ouder, curator, bewindvoerder of mentor aanwezig waren.

Je kunt je aanvraag opsturen naar Just, afdeling Medische Beoordelingen, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg.

Akkoord ontvangen?

Als je een akkoord op je aanvraag hebt ontvangen, kan je je rekeningen bij ons declareren. Zorg dat je gedeclareerde uren gelijk zijn aan het aantal uren in je akkoordverklaring. Declareer je te veel uren? Dan ontvang je geen vergoeding. En moet je misschien het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Pgb en Wlz

Zelf je verpleging en/of bijbehorende persoonlijke verzorging regelen? Dan kan je een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. Je hebt hier wel een indicatie van een wijkverpleegkundige voor nodig.

Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld.

Wanneer kan je terecht voor wijkverpleging?

  • Heb je direct zorg nodig? Dan krijg je die binnen 24 uur.
  • Heb je niet direct zorg nodig? Dan neemt je zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met je op. Je hebt vervolgens binnen 1 week een indicatiegesprek met je zorgverlener. Je zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als je de zorg dan nog niet nodig hebt. Je spreekt dan met je zorgverlener af wanneer je zorg start.
  • Wij zorgen ervoor dat je gegarandeerde toegang hebt tot wijkverpleging. Meestal heb je keuze uit meerdere zorgverleners.

Voor wijkverpleging hanteren we kortere wachttijden dan de landelijke norm. Volgens de landelijke norm moet wijkverpleging altijd binnen 6 weken starten en vaak (80%) binnen 4 weken.