Vergoeding tijdelijke nierdialyse in het buitenland

Ga je met vakantie naar het buitenland en heb je nierdialyse nodig? Just vergoedt tijdelijke nierdialyse in het buitenland. Vraag wel vooraf toestemming aan.

In het kort

  • Je krijgt een vergoeding uit je basisverzekering
  • Je betaalt wel Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Je hebt toestemming nodig van ons

Wat krijg je vergoed voor nierdialyse in het buitenland?

Met je Just Basic krijg je zowel de kosten voor de nierdialyse vergoed als de reiskosten van het verblijfsadres naar het dialysecentrum.

Wanneer krijg ik nierdialyse in het buitenland vergoed?

Je krijgt een vergoeding voor dialyse in het buitenland als je:

  • tijdens je vakantie in het buitenland tijdelijk nierdialyse nodig hebt. En
  • vóór vertrek toestemming van ons kreeg.

Toestemming aanvragen

Vraag altijd eerst toestemming voor een nierdialyse in het buitenland bij ons aan. Ook je huisarts, medisch specialist, de Nierstichting of het maatschappelijk werk van je ziekenhuis kan toestemming voor je vragen.

Bij je aanvraag vermeldt je het relatienummer van je verzekering, de naam en het adres van het buitenlandse dialysecentrum en de periode dat je in het buitenland bent voor je dialyse. Stuur je aanvraag Just
afdeling Medische Beoordelingen
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Waar kan je naartoe voor tijdelijke nierdialyse in het buitenland?

Je regelt de tijdelijke nierdialyse in het buitenland zelf.

Je kan bij de Nierstichting terecht voor tips en advies. De Nierstichting heeft veel ervaring met vakantie in het buitenland voor mensen die dialyse nodig hebben.
Je dialysecentrum kan je misschien helpen met adressen van (buitenlandse) dialysecentra nabij je vakantiebestemming. Of kijk op een van de volgende websites: Vakantiedialyse.eu of Global Dialysis

Veelgestelde vragen over tijdelijke nierdialyse in het buitenland

Hulp nodig? Just Ask!