Vergoeding stoppen met roken

Wat krijg je vergoed voor de begeleiding en medicijnen bij het stoppen met roken? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Wil je graag stoppen met roken, maar lukt dit niet zelf? Je krijgt één keer per jaar een vergoeding voor stoppen met roken begeleiding uit de basisverzekering. Soms worden ook de voorgeschreven medicijnen uit de basisverzekering vergoed. Je vergoeding hangt af van de begeleiding die je krijgt.

 • Vergoeding korte stopadviezen
  Een kort stopadvies is een (éénmalig) stopadvies dat je krijgt van de zorgverlener waar je voor een andere zorgvraag onder behandeling bent. Bijvoorbeeld je medisch specialist of verloskundige. Voor medicijnen en nicotinevervangende middelen krijg je bij een kortdurend stopadvies géén vergoeding.
 • Vergoeding intensieve stoppen met roken begeleiding
  Stop je met roken in een intensief traject met stopcoach? Dan krijg je een vergoeding uit de basisverzekering voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding, op locatie, telefonisch of online.

Bij intensieve begeleiding worden de volgende voorgeschreven medicijnen en nicotinevervangende middelen vergoed als deze volgens je behandelaar noodzakelijk zijn voor de behandeling:

 • Medicijnen
  Bupropion (Zyban), Varenicline (Champix) en Nortriptyline (Nortrilen)
 • Nicotinevervangende middelen
  Pleisers, zuigtabletten, smelttabletten en kauwgom

Je krijgt de vergoeding voor deze medicijnen of nicotinevervangende middelen als je ze afneemt bij ApotheekZorg of Thuisapotheek. Volg je een stoppen-met-rokenprogramma bij Zorroo Zorggroep, het Rode Kruis ziekenhuis of één van de gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleidingsapotheken? Dan krijg je de medicijnen of nicotinevervangende middelen van hen.

Kies je voor een andere apotheek? Dan krijg je een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In sommige gevallen is een stoppen-met-roken training onderdeel van een zorgprogramma (ketenzorg) via je huisarts. In dat geval betaal je geen eigen risico voor de begeleiding, maar wel voor de medicijnen.

Waar kun je terecht?

 • Kort stopadvies krijg je van een zorgverlener waar je voor een andere zorgvraag onder behandeling bent. Kort stopadvies wordt gegeven door een huisarts, tandarts, verloskundige GZ-psycholoog, medisch specialist, tandarts, fysiotherapeut of diëtist.
 • Voor intensieve begeleiding kan je terecht bij gekwalificeerde begeleiders. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een zorgverlener. Je kunt zoeken op stoppen met roken (SMR) – begeleiding. Ook sommige huisartsen bieden intensieve begeleiding aan voor stoppen met roken. Vraag je huisarts wat de mogelijkheden zijn.
 • Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Let er dan op dan de zorgverlener is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Anders komt de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Medicijnen moeten altijd zijn voorgeschreven door een (huis)arts of bevoegde verpleegkundige. Nicotinevervangende middelen mogen ook door andere zorgverleners voorgeschreven worden.

De levering van je medicijnen of nicotinevervangende middelen kan verschillen:

 • Schrijft je huisarts de medicijnen of middelen voor? Zorg dan dat deze het recept naar ApotheekZorg of Thuisapotheek stuurt. Vraag je huisarts ook SMR (stoppen met roken) op het recept te zetten. Daarna wordt alles bij je thuis bezorgd.
 • Bestelt een andere zorgverlener de nicotinevervangende middelen bij ApotheekZorg of Thuisapotheek? Dan krijg je misschien een ingevuld formulier mee. Dit formulier verstuur je naar ApotheekZorg of Thuisapotheek. Daarna worden de middelen bij je thuisbezorgd.
 • Volg je een stoppen-met-rokenprogramma bij één van de gekwalificeerde stoppen met roken begeleidingsapotheken, Zorroo Zorggroep, of het Rode Kruis ziekenhuis? Dan zorgen zij ervoor dat je je medicijnen of nicotinevervangende middelen krijgt.

Sluit