Vergoeding pgb verpleging en verzorging

Wat krijg je vergoed voor verpleging en verzorging vanuit je persoonsgebonden budget (pgb)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Heb je verpleging en verzorging bij je thuis nodig? Je kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

  • Medische kindzorg (MKZ)*
  • Palliatieve terminale zorg
  • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar

* Het verblijf bij Medische Kindzorg (MKZ) wordt uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). Je krijgt dan zorg van een gecontracteerde zorgverlener. Deze zorgverlener regelt je zorg.

Verpleging en verzorging met een pgb krijg je vergoed uit je basisverzekering. We vergoeden maximaal het aantal uren dat in je indicatie staat. Lees meer over de maximale vergoedingen in artikel 7 van het pgb-reglement.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg of hulpmiddelen.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 en  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kun je terecht?

Je zorgverlener hoeft geen contract met ons te hebben. Met een pgb kies je zelf van wie je zorg krijgt. Dat kan zijn van een thuiszorgorganisatie, maar ook van een familielid of kennis. Je sluit zelf wel een zorgovereenkomst af met je zorgverlener.

Voor een vergoeding verpleging en verzorging met een pgb heb je een akkoordverklaring van ons nodig.

Lees meer over het aanvragen van een (akkoordverklaring) pgb.

Je kunt de kosten zelf bij ons declareren. Of laat de SVB dat voor je doen.

Lees meer over het declareren van verpleging en verzorging met een pgb.

Pgb voor zorg uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Je kunt voor de zorg voor je kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. Je vraagt het pgb aan bij de gemeente. Je kunt bij je gemeente ook terecht voor een pgb uit de Wmo voor hulp en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Zoals dagbesteding of huishoudelijke hulp. Ook voor het aanpassen van je woning, zoals het weghalen van drempels en het breder maken van deuren, kan je bij je gemeente een pgb aanvragen.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij je zorgkantoor kan je een pgb aanvragen voor langdurige, intensieve (24-uurs) zorg. Woon je in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden, in de regio's Haaglanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant of Zuid-Limburg? Dan kan je je pgb aanvragen bij CZ zorgkantoor. Woon je in een andere regio? Dan regelt een zorgkantoor van een andere zorgverzekeraar je Wlz-zorg.

Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of je in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz.

Je zorg liever laten regelen?

Wil je liever dat CZ de verpleging en verzorging voor je regelt? Geef dat dan aan bij je wijkverpleegkundige. Dan krijg je je zorg van een van onze gecontracteerde zorgverleners. Zoek zelf alvast een zorgverlener bij jou in de buurt.