Vergoeding pgb verpleging en verzorging

Wat krijg je vergoed voor verpleging en verzorging vanuit je persoonsgebonden budget (pgb)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

In het kort

  • Verpleging en verzorging met een pgb krijg je vergoed uit je basisverzekering
  • Je betaalt voor pgb verpleging en verzorging geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt pgb verpleging en verzorging geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Wat krijg ik vergoed?

Heb je verpleging en verzorging bij je thuis nodig? Je kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

  • Medische kindzorg (MKZ)*
  • Palliatieve terminale zorg
  • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar


* Het verblijf bij Medische Kindzorg (MKZ) wordt uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). Je krijgt dan zorg van een gecontracteerde zorgverlener. Deze zorgverlener regelt je zorg.


Verpleging en verzorging met een pgb krijg je vergoed uit je basisverzekering. We vergoeden maximaal het aantal uren dat in je akkoordverklaring staat. Lees meer over de maximale vergoedingen in artikel 7 van het pgb-reglement.

Waar kunt u terecht [bij/voor vergoeding]

Je zorgverlener hoeft geen contract met ons te hebben. Met een pgb kies je zelf van wie je zorg krijgt. Je sluit zelf een zorgovereenkomst af met je zorgverlener.


Voor een vergoeding verpleging en verzorging met een pgb heb je een akkoordverklaring van ons nodig.

Lees meer over het aanvragen van een (akkoordverklaring) pgb.


Je kunt de kosten zelf bij ons declareren. Of laat de SVB dat voor je doen.

Lees meer over het declareren van verpleging en verzorging met een pgb.

Pgb voor zorg uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Je kunt voor de zorg voor je kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. Je vraagt het pgb aan bij de gemeente. Je kunt bij je gemeente ook terecht voor een pgb uit de Wmo voor hulp en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Zoals dagbesteding of huishoudelijke hulp. Ook voor het aanpassen van je woning, zoals het weghalen van drempels en het breder maken van deuren, kan je bij je gemeente een pgb aanvragen.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij je zorgkantoor kan je een pgb aanvragen voor langdurige, intensieve (24-uurs) zorg. Woon je in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden, in de regio's Haaglanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant of Zuid-Limburg? Dan kan je je pgb aanvragen bij CZ zorgkantoor. Woon je in een andere regio? Dan regelt een zorgkantoor van een andere zorgverzekeraar je Wlz-zorg.


Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of je in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz.

Je zorg liever laten regelen?

Wil je liever dat Just de verpleging en verzorging voor je regelt? Geef dat dan aan bij je wijkverpleegkundige. Dan krijg je je zorg van een van onze gecontracteerde zorgverleners.

Zoek zelf alvast een zorgverlener bij jouw in de buurt