Wachttijden

Landelijk zijn er normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid. Deze normen worden treeknormen genoemd. Waar nodig en mogelijk voegt Just hier eigen normen aan toe.

De afspraken hieronder zijn volgens deze landelijke (treek) normen, tenzij we anders aangeven. Just garandeert dat je binnen de aangegeven termijn bij een zorgverlener terecht kunt.

 • De diëtist: 5 werkdagen
 • Ergotherapie: 5 werkdagen
 • Farmacie: 1 werkdag
 • Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck: 4 werkdagen
 • Geboortezorg: 45 minuten voor acute verloskunde
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): 4 weken voor eerste consult, daarna 4 weken voor diagnose
 • Geriatrische revalidatiezorg: 48 uur (met maximaal 30 minuten reistijd)
 • Huidtherapie: 5 werkdagen
 • Huisartsenzorg: 3 werkdagen. Bereikbaarheid: binnen 2 minuten.
 • Hulpmiddelen: bereikbaarheid leverancier: 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch en online. Je ontvangt je materiaal binnen 24 uur. In geval van spoed binnen 4 uur.
 • Kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf): 48 uur
 • Logopedie: 5 werkdagen
 • Medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg): 28 dagen voor een afspraak. Binnen 28 dagen een diagnose. Binnen 42 behandeling op polikliniek. Binnen 49 dagen opname voor behandeling die langer duurt dan een dag. Spoedzorg binnen 45 minuten.
 • Staarbehandeling: We hebben speciale afspraken gemaakt met Lasik Oogcentrum. Binnen 4 weken een intake. En binnen 6 weken een operatie. Vraag uw (huis)arts om een verwijzing en maak een afspraak via 0800 664 664 1. Geef aan dat u verzekerd bent bij Just en belt voor het 'staararrangement'.
 • Mondzorg: spoedzorg binnen een uur. Controle: 3 weken. Behandeling zonder spoed: 3 weken. Reistijd: maximaal 30 minuten.
 • Podotherapie bij diabetes: 3 weken
 • Thuiszorg in laatste levensfase: spoedzorg binnen 24 uur. Niet-spoedeisend: 3 werkdagen. Eerste indicatiegesprek: 1 week. Start zorg: 1 week.
 • Wijkverpleging: spoedzorg: 24 uur. Niet-spoedeisend: 3 werkdagen. Eerste indicatiegesprek: 1 week. Start zorg: 1 week.

Ook sneller aan de beurt met wachtlijstbemiddeling?

Bespreek je situatie en wensen met ons zorgteam. Lees er meer over wachtlijstbemiddeling.