Wachttijden in de zorg

Als je zorg nodig hebt, wil je graag zo snel mogelijk geholpen worden. Daarom hebben we landelijk afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid in de zorg. Deze afspraken noemen we treeknormen.

Hoe snel kan je terecht als je zorg nodig hebt?

Hoe snel je geholpen kunt worden, verschilt per zorgsoort. Kijk welke landelijke afspraken gelden voor je zorgverlener. Soms hebben we zelf nog extra afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Dan staat dit erbij.

Lang wachten? Gebruik wachtlijstbemiddeling

Sta je op een wachtlijst in de zorg? En kan je niet binnen de afgesproken tijd terecht bij de zorgverlener van je keuze? Dan is de wachttijd mogelijk te lang. Als je eerder geholpen wilt worden, kan je gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling.

Voor bepaalde intensieve, complexe behandelingen kan de wachttijd soms langer zijn dan de afgesproken wachttijden. Bijvoorbeeld in de GGZ. Wachtlijstbemiddeling is in deze situaties moeilijk. Maar bel gerust. We zoeken graag samen met jou naar mogelijkheden.

Omzetplafond

Met sommige zorgverleners spreken we een maximumbedrag af dat ze kunnen declareren: een . Hierdoor kan voorkomen worden dat je langer moet wachten voordat je geholpen wordt. Moet je langer wachten dan de landelijke normen? Bel dan met onze zorgadviseurs. Zij zoeken samen met jou naar een passende zorgverlener in de buurt.

Bekijk de lijst met GGZ-zorgverleners en de lijst met wijkverpleging en revalidatiecentra waarvan het omzetplafond inmiddels bereikt is. En je dus misschien langer moet wachten.