Vergoeding spraakvervangende hulpmiddelen

Wat krijg je vergoed voor spraakvervangende hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Met je Just basisverzekering krijg je spraakvervangende hulpmiddelen volledig vergoed. Je krijgt deze vergoeding als je niet met behulp van spraak kunt communiceren. Met de apparatuur kan je op een directe manier aan gesprekken deelnemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan letter- of symbolensets en draagbare communicators.

Je moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als je naar een leverancier gaat. Je moet een medische diagnose van je behandelend arts insturen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom je deze voorziening nodig hebt. Ook het advies van een logopedist of ergotherapeut en een offerte van je leverancier moet je hierbij insturen.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor spraakvervangende hulpmiddelen? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je leent dit hulpmiddel. Is het hulpmiddel niet goed meer? Dan kan je deze laten vervangen. Je moet hiervoor eerst toestemming aan ons vragen. Hiervoor moet je een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier. Laat het ons ook weten. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.