Vergoeding spraakvervangende hulpmiddelen

Wat krijg je vergoed voor spraakvervangende hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Spraakvervangende hulpmiddelen krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je komt voor vergoeding in aanmerking als je niet met behulp van spraak kunt communiceren. Met de apparatuur kan je op een directe manier aan gesprekken deelnemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan letter- of symbolensets en draagbare communicators.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor spraakvervangende hulpmiddelen? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als je naar een leverancier gaat. Je moet een medische diagnose van je behandelend arts insturen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom je deze voorziening nodig hebt. Ook het advies van een logopedist of ergotherapeut en een offerte van je leverancier moet je hierbij insturen.

Je leent dit hulpmiddel. Is het hulpmiddel niet goed meer? Dan kan je deze laten vervangen. Je moet hiervoor eerst toestemming aan ons vragen. Hiervoor moet je een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordelingen. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.