Vergoeding gehoorapparaat en andere hoorhulpmiddelen

Hoortoestel nodig? Hoorhulpmiddelen krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je betaalt wel eigen risico en soms betaal je ook een eigen bijdrage. Check je hoorapparaat vergoeding.

Vergoeding in het kort

 • Je krijgt een hoorapparaat voor 75% vergoed uit je basisverzekering
 • Voor andere hoorhulpmiddelen: 100% vergoed
 • Je betaalt voor een hoorapparaat Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt voor een hoorapparaat een wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf. van 25%
 • Je hebt een verwijzing nodig als je jonger bent dan 67 jaar en nog geen toestel hebt
 • Soms heb je vooraf toestemming nodig

Wat krijg je vergoed voor hoorhulpmiddelen?

Voor een nieuw hoortoestel krijg je:

 • 75% vergoeding uit je basisverzekering
 • Bij de eerste levering krijg je ook batterijen en accu's
 • Je krijgt 5 jaar lang oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud van je leverancier vergoed

Andere hoorhulpmiddelen

 • Je krijgt 100% vergoeding voor overige hoorhulpmiddelen zoals ringleidingen, streamers, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht.
 • Je krijgt een vergoeding voor hulpmiddelen bij stoornissen aan je gehoorfunctie. Bekijk de vergoeding.

Waar kan je naartoe voor een hoortoestel?

Just heeft voor deze zorg een beperkt aantal zorgverleners gecontracteerd. Kijk in de Zorgvinder welke zorgverleners gecontracteerd zijn.

Let op, je moet altijd vooraf toestemming bij ons aanvragen als je: 

 • kiest voor een zorgverlener zonder contract
 • een hoortoestel buiten categorie 1 t/m 5 nodig hebt

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan zorgverleners.