Vergoeding hoortoestellen

Wat krijg je vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

 • Hoortoestellen en maskeerders: 75%
 • Overige hoorhulpmiddelen: 100%

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt een wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders

Toestemming nodig?

Ja, bij een leverancier zonder contract of buitencategorie hoortoestel.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Voor hoortoestellen en maskeerders:

 • 75% voor een nieuw hoortoestel
 • Bij de eerste levering krijg je ook batterijen en accu's
 • Gedurende 5 jaar krijg je oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud vergoed bij de leverancier waar je je hoortoestel hebt aangeschaft

Voor overige hoorhulpmiddelen:

 • 100% (zoals ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht)

Wanneer krijg je een vergoeding

 • Je krijgt een vergoeding voor hoortoestellen uit categorie 1 t/m 5 als deze zijn aangemeten volgens het landelijk 'Keuzeprotocol Hoorzorg'. Je audicien kan dit verder uitleggen.
 • Is er een medische noodzaak voor een hoortoestel buiten categorie 1 t/m 5? Dan heeft je vooraf toestemming van ons nodig.
 • Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerd en niet-gecontracteerde zorg.
 • Ben je jonger dan 67 jaar en heb je nog geen hoortoestel? Dan heb je een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum (vraag je huisarts om een verwijzing).
 • Vervangende batterijen, accu's of servicepakketten krijg je niet vergoed.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor hoortoestellen of maskeerders:

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd toestemming bij ons aanvragen.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eigen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Bij reparatie of vervanging

 • Is je hoortoestel ouder dan 5 jaar? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. Vind een leverancier voor hoortoestellen.
 • Is je hoortoestel jonger dan 5 jaar? Neem dan contact op met de leverancier waar je het hoortoestel hebt aangeschaft.

De leverancier beoordeelt in beide gevallen of je in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel of voor reparatie.