Vergoeding hoortoestellen

Wat krijg je vergoed voor hoortoestellen of overige hoorhulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

  • Hoortoestellen: 75%
  • Overige hoorhulpmiddelen: 100%

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2021 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Eigen bijdrage

Je betaalt een wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
 van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen

Toestemming nodig?

Bij een gecontracteerde zorgverlener heb je vooraf geen toestemming van ons nodig. De zorgverlener beoordeelt namens ons of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding. In een aantal gevallen is toestemming vooraf wel nodig, hierover zal de zorgverlener je nader informeren.

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener heb je vooraf wel toestemming nodig.

Wat krijg ik?

Basisverzekering

Voor hoortoestellen:

  • 75% voor een nieuw hoortoestel
  • Bij de eerste levering krijg je ook batterijen en accu's
  • Gedurende 5 jaar krijg je oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud vergoed bij de zorgverlener waar je je hoortoestel hebt aangeschaft

Voor overige hoorhulpmiddelen:

  • 100% (zoals ringleidingen, streamers, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht)

Waar kan ik terecht?

Kijk in de Zorgvinder voor een gecontracteerde zorgverlener.

Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan moet je vooraf altijd toestemming bij ons aanvragen.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan zorgverleners.

Bij reparatie of vervanging

  • Is je hoortoestel ouder dan 5 jaar? Neem dan contact op met een zorgverlener waarmee we afspraken hebben gemaakt. Vind een zorgverlener voor hoortoestellen.
  • Is je hoortoestel jonger dan 5 jaar? Neem dan contact op met de zorgverlener waar je het hoortoestel hebt aangeschaft.

De zorgverlener beoordeelt in beide gevallen of je in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel of voor reparatie.

Hulp nodig? Just Ask!