Vergoeding gezichtsprothese

Wat krijg je vergoed voor een gezichtsprothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een gezichtsprothese krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt. Gezichtsprothesen bedekken je gezicht of een gedeelte ervan, inclusief neus en oorschelpen. Ze worden gebruikt bij verminking van het gezicht.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding bij zorgverleners zonder contract voor jouw zorg.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2022 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een gezichtsprothese? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hulp nodig? Just Ask!

Op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) zijn wij gesloten.