Vergoeding robotmanipulators, drink- en eetapparaten en armondersteuningen

Wat krijg je vergoed voor robotmanipulators, drink- en eetapparaten en armondersteuningen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Je krijgt robotmanipulators, drink- en eetapparaten en armondersteuningen vergoed als:

  • Je dusdanige beperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie hebt dat je niet zelfstandig kunt eten of drinken of voorwerpen kan verplaatsen en voor de uitvoering hiervan volledig afhankelijk bent van een professional.
  • Het gebruik ervan om medische redenen noodzakelijk is.
  • Je naar een leverancier met contract gaat. Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarnaast:

  • Moet je voor vergoeding van een robotmanipulator, een voorschrift hebben van het revalidatiecentrum en een offerte van de leverancier.
  • Moet je voor vergoeding van een drink- en eetapparaat een voorschrift hebben van de specialist die je behandelt met een onderbouwing van de ergotherapeut en een offerte van de leverancier. De specialist moet op het voorschrift de lichamelijke beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor een robotmanipulators, drink en- eetapparaten of armondersteuningen:

Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Het hulpmiddel wordt binnen 4 weken geleverd.
  • Garantie van 5 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Je leent dit hulpmiddel. Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden je eigendom.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier. Laat het ons ook weten. Dan wordt het hulpmiddel weer bij je opgehaald.