Vergoeding robotmanipulator en eetapparaten

Wat krijg je vergoed voor een robotmanipulator en eetapparaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Robotmanipulatoren en eetapparaten worden vergoed uit je basisverzekering. Je kunt voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking komen als:

  • Je dusdanige beperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie hebt dat je niet zelfstandig kunt eten of drinken of voorwerpen kan verplaatsen en voor de uitvoering hiervan volledig afhankelijk bent van een professional.
  • Het gebruik ervan om medische redenen noodzakelijk is.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor een robotmanipulator of eetapparaten:

Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • De robotmanipulator of het eetapparaat wordt binnen 4 weken geleverd.
  • Garantie van 5 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarnaast:

  • Moet je voor vergoeding van een robotmanipulator, een voorschrift hebben van het revalidatiecentrum en een offerte van de leverancier.
  • Moet je voor vergoeding van een eetapparaat, een voorschrift hebben van de specialist die je behandelt met een onderbouwing van de ergotherapeut en een offerte van de leverancier. De specialist moet op het voorschrift de lichamelijke beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.

Je leent dit hulpmiddel. Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden je eigendom.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en via e-mail aan de afdeling Medische Beoordelingen, Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.