Vergoeding specialist ouderengeneeskunde & arts verstandelijk gehandicapten

Een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten krijg je soms vergoed uit je basisverzekering.

In het kort

 • Je krijgt 100% vergoed uit je basisverzekering
 • Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
 • Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts

Wat krijg je vergoed?

Je kunt voor een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten terecht bij je huisarts. Voldoe je aan de voorwaarden hierboven? Dan kan de huisarts je doorverwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Je krijgt deze zorg dan vergoed uit de basisverzekering.

Let op! We vergoeden geen kosten de vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of een subsidieregeling.

Wanneer krijg je een vergoeding?

Je krijgt een vergoeding als je zelfstandig woont en een aandoening of beperking hebt waarvoor je geneeskundige zorg nodig hebt. De zorg die je krijgt, is dezelfde zorg die ook door je huisarts gegeven wordt. Door je aandoening kan je je zorg zelf niet regelen. Bijvoorbeeld omdat je:

 • een complexe lichamelijke of psychische aandoening hebt.
 • een chronisch progressieve, degeneratieve aandoening hebt, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of multiple sclerose.
 • niet-aangeboren hersenletsel hebt.
 • een verstandelijke beperking hebt.

De zorg en hulp die je nodig hebt, bestaat uit:

 • gericht overleg met de behandelend arts.
 • consulten of dagbehandeling gericht op medisch advies of interventies.
 • een onderzoek of een inschatting om te bepalen welk zorg- en behandelplan voor je passend is .
 • uitvoering van het behandelplan.

Waar kan je terecht?

Je krijgt de vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Vind een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten met een contract bij jouw in de buurt.

Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.