Vergoeding specialist ouderengeneeskunde & arts verstandelijk gehandicapten

Een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten krijg je soms vergoed uit je basisverzekering.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig van de huisarts

Wanneer krijg je een vergoeding?

Je krijgt een vergoeding als je zelfstandig woont en een aandoening of beperking hebt waarvoor je geneeskundige zorg nodig hebt. De zorg die je krijgt, is dezelfde zorg die ook door je huisarts gegeven wordt. Door je aandoening kan je je zorg zelf niet regelen. Bijvoorbeeld omdat je:

  • een complexe lichamelijke of psychische aandoening hebt.
  • een chronisch progressieve, degeneratieve aandoening hebt, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of multiple sclerose.
  • niet-aangeboren hersenletsel hebt.
  • een verstandelijke beperking hebt.

De zorg en hulp die je nodig hebt, bestaat uit:

  • gericht overleg met de behandelend arts.
  • consulten of dagbehandeling gericht op medisch advies of interventies.
  • een onderzoek of een inschatting om te bepalen welk zorg- en behandelplan voor je passend is .
  • uitvoering van het behandelplan.

Wat krijg je vergoed?

Je kunt voor een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten terecht bij je huisarts. Voldoe je aan de voorwaarden hierboven? Dan kan de huisarts je doorverwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Je krijgt deze zorg dan vergoed uit de basisverzekering.

Let op! We vergoeden geen kosten de vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of een subsidieregeling.

Waar kan je terecht?

Hulp nodig? Just Ask!