Vergoeding ademhalingshulpmiddelen bij astma & COPD

Heb je een longziekte zoals astma of COPD? Dan krijg je apparatuur om je te helpen met je ademhaling vergoed uit je basisverzekering. Check je vergoeding voor ademhalingshulpmiddelen bij Just.

In het kort

 • Je krijgt ademhalingshulpmiddelen vergoed uit je basisverzekering
 • Je betaalt voor ademhalingshulpmiddelen soms Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt voor ademhalingshulpmiddelen geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
 • Je hebt een briefje nodig van je arts

Dit is je vergoeding voor ademhalingshulpmiddelen bij astma & COPD

Je kan bij Just een vergoeding krijgen voor apparatuur die je helpt om beter te ademen. Wat je vergoed krijgt hangt af van welk apparaat je nodig hebt. Check de vergoeding voor jouw situatie.

Vergoeding hypertoon zout (sterke zoutwateroplossing)

Wat krijg je vergoed voor hypertoon zout?

Je krijgt hypertoon zout vergoed uit je basisverzekering. Je betaalt hiervoor wel Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt..

Wanneer krijg je hypertoon zout vergoed?

Je krijgt hypertoon zout (zoutwateroplossing) vergoed als:

 • je 6 jaar of ouder bent. En
 • een taaislijmziekte (Cystische Fibrose, CF) hebt. En
 • je de zoutwateroplossing gebruikt in combinatie met een vernevelaar. En
 • je een verwijsbriefje van je medisch specialist hebt.

Heb je hypertoon zout nodig voor je kind? Voor kinderen jonger dan 6 jaar moet je vooraf toestemming aan ons vragen. Stuur een briefje van je medisch specialist mee.

Vergoeding PEP-masker

Wat krijg je vergoed voor PEP-apparatuur?

Je krijgt Hulpapparatuur die zorgt voor positieve druk bij het uitademen en een betere slijmafvoer. vergoed uit je basisverzekering. Je betaalt hiervoor Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.. Je krijgt een vergoeding voor:

 • Een PEP-masker
 • Een mini-PEP
 • De Flutter
 • De Shaker
 • De Aerobika

Wanneer krijg je PEP-apparatuur vergoed?

Je krijgt PEP-apparatuur vergoed als je een verwijzing hebt van je arts of medisch specialist.

Vergoeding vernevelapparatuur

Wat krijg je vergoed voor een vernevelaar?

Je krijgt een Een vernevelaar verandert medicijnen in een fijne nevel of mist, zodat je makkelijk je medicijnen kan inademen. Zoals slijmoplossers, ontstekingsremmers en antibiotica. vergoed uit je basisverzekering. Je betaalt géén eigen risico voor het vernevelapparaat zelf. Je betaalt wel Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt. voor de materialen, zoals slangetjes en maskers. Goed om te weten: je leent de vernevelaar.

Wanneer krijg je een vernevelapparaat vergoed?

Je krijgt een vernevelaar en extra materialen vergoed als je een medische indicatie hebt gekregen van je medisch specialist.

 

Handig om te weten
Jouw leverancier neemt elk jaar contact met je op om te kijken of het apparaat goed werkt en of er aanpassingen nodig zijn. Deze jaarlijks controle is verplicht.

Vergoeding voorzetkamer

Wat krijg je vergoed voor een voorzetkamer?

Je krijgt een Een hulpapparaat om medicijnen in te ademen, zodat het medicijn direct op de juiste plaats terechtkomt: in je longen. Zo kan het medicijn beter z'n werk doen. vergoed uit je Just basisverzekering. Je betaalt hiervoor Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.. Je krijgt maximaal 2 voorzetkamers per jaar vergoed.

Wanneer krijg je een voorzetkamer vergoed?

Je krijgt een voorzetkamer vergoed als:

 • je astma of COPD hebt. En
 • je de voorzetkamer gebruikt in combinatie met een Een spuitbusje met drijfgas waar je medicijn in zit..
 • je een verwijsbriefje hebt van je medisch specialist met daarop de reden dat je de voorzetkamer nodig hebt.

Krijg je al een voorzetkamer bij het medicijn dat je gebruikt? Dan krijg je geen extra voorzetkamers vergoed.

Waar kan je naartoe voor ademhalingshulpmiddelen?

Je kan naar een leverancier met contract voor ademhalingshulpmiddelen.

 

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan krijg je niet alles vergoed. Vraag sowieso eerst toestemming bij ons aan.