Vergoeding verslavingszorg

Wat krijg je vergoed voor verslavingszorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed?

Verslavingszorg krijg je vergoed uit de basisverzekering. Verslavingszorg is de behandeling van mensen die zo afhankelijk zijn van een verslavend middel zoals alcohol of drugs, dat het dagelijks functioneren ernstig wordt belemmerd. Een behandeling kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden met opname in een instelling voor verslavingszorg. Een behandeling kan ook ambulant zijn, dus zonder overnachting in een instelling.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Wat krijg je niet vergoed?

Kosten die niet direct te maken hebben met de verslavingszorg. Bijvoorbeeld extra voorzieningen of service.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf je zorgverlener. Vind een gecontracteerde zorgverlener bij je in de buurt. Of neem contact op met het CZ Zorgteam.

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan kan je direct contact opnemen met deze zorgverlener. Daarbij heb je een voorschrift nodig van je behandelend arts.

Ga je naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben of ga je voor een behandeling naar het buitenland? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Sluit