Vergoeding verslavingszorg

Wat krijg je vergoed voor verslavingszorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed?

Verslavingszorg krijg je vergoed uit de basisverzekering. Verslavingszorg is de behandeling van mensen die zo afhankelijk zijn van een verslavend middel zoals alcohol of drugs, dat het dagelijks functioneren ernstig wordt belemmerd. Een behandeling kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden met opname in een instelling voor verslavingszorg. Een behandeling kan ook ambulant zijn, dus zonder overnachting in een instelling.

Wat krijg je niet vergoed?

Kosten die niet direct te maken hebben met de verslavingszorg. Bijvoorbeeld extra voorzieningen of service.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor gespecialiseerde GGZ. Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Of neem contact op met het Just Zorgteam. Je hebt een voorschrift nodig van je behandelend arts.

Ga je naar een zorgverlener zonder contract of ga je voor een behandeling naar het buitenland? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Ook krijg je misschien minder vergoed.

Voor klinische verslavingszorg hebben we aanvullend het intakeverslag en de MATE staat voor Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie. MATE is een instrument dat geschikt is voor het meten van patiëntkenmerken in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg.
 nodig. Dit kun je bij je zorgverlener opvragen.

Voor ambulante verslavingszorg kan Just de vergoeding rechtstreeks aan de zorgverlener betalen. Gebruik het declaratieformulier ambulante verslavingszorg en stuur deze samen met de nota op. Of betaal de rekening zelf aan de zorgverlener en declareer de kosten.