Vergoeding thuisdialyse

Wat krijg je vergoed voor thuisdialyse? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

/sitecore/content/Just/Web/Just/Home/Vergoedingen/Thuisdialyse/Data

Je krijgt thuisdialyse vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor de apparatuur voor thuisdialyse, het onderhoud van deze apparatuur, de vloeistoffen voor het verrichten van de dialyse en eventuele woningaanpassingen voor zover andere regelingen (zoals Wmo) daarin niet voorzien. De specialist van het dialysecentrum beoordeelt of thuisdialyse geschikt voor je is. Voor dialyse in het ziekenhuis geldt een andere vergoeding.

Ook krijg je een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor stroomkosten. Je kunt deze kosten maandelijks declareren via het declaratieformulier. Omdat de vergoeding onder de basisverzekering valt, betaal je wel eigen risico. Hoe hoog de onkostenvergoeding is hangt af van hoe vaak je dialyseert:

Soort dialyse Vergoeding
CAPD € 28,72 per week
CCPD (APD) € 40,38 per week
CAPD/CCPD € 62,30 per week
Thuishemodialyse, 1 tot 3 keer per week € 45,86 per week
Thuishemodialyse, om de dag € 59,70 per week
Thuishemodialyse, 4 tot 5 keer per week € 73,53 per week
Thuishemodialyse, 6 tot 7 keer per week € 96,09 per week

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een dialysecentrum met een contract. Vind een dialysecentrum bij je in de buurt.

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen door een brief naar ons op te sturen van je behandelend arts. In deze brief staat welke soort dialyse je gaat doen, waar je dit doet en onder wiens verantwoordelijkheid.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een dialysecentrum. Zij beoordelen dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.