Vergoeding aangepaste apparatuur voor computerbediening

Wat krijg je vergoed voor aangepaste apparatuur om je computer te gebruiken? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Aangepaste apparatuur voor computerbediening wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt hierbij denken aan aangepaste toetsenborden, oogbediening en hoofdbediening. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen met een visuele of motorische handicap. Je leent dit hulpmiddel. Computers worden niet vergoed.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding bij zorgverleners zonder contract voor jouw zorg.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor in- en uitvoerapparatuur of omgevingsbesturing:

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij mee:

  • de medische diagnose van de arts die je behandelt, waarin is aangegeven wat je lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk
  • een offerte van je leverancier

Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Snelle levering: het hulpmiddel wordt binnen 10 werkdagen geleverd.
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar.
  • Uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Als de apparatuur niet meer goed werkt, kan je deze door de leverancier laten vervangen. Je dient hiervoor een verzoek in bij ons (een vervolgzorgaanvraag). Daarbij heb je een offerte nodig van de leverancier van het hulpmiddel, met een toelichting op de reden van vervanging. Als je aanvraag afwijkt van je vorige aanvraag, heb je ook een schriftelijke toelichting van je arts nodig en indien mogelijk ook van je ergotherapeut.

Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier een aan de afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.