Vergoeding medicijnen (geneesmiddelen)

Wat krijg je vergoed voor je medicijnen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Heb je een recept van je arts? Dan krijg je uit je basisverzekering alle medicijnen vergoed die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid. Soms heb je van ons een akkoordverklaring nodig. En soms gelden aanvullende voorwaarden, zoals een artsenverklaring.

Check eenvoudig zelf of je een vergoeding krijgt op Medicijnkosten.nl. Hier zie je ook de maximale vergoeding en wat je eventueel zelf betaalt (eigen bijdrage).

Haal je je medicijnen bij een niet-gecontracteerde apotheek? Dan krijg je misschien een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding bij een apotheek zonder contract voor jouw medicijn.

Eigen bijdrage

Voor medicijnen betaal je soms een wettelijke eigen bijdrage, zoals voor sommige ADHD-medicijnen. Deze wettelijke eigen bijdrage is maximaal € 250 per kalenderjaar. Kijk op Medicijnkosten.nl of je voor je medicijn een eigen bijdrage betaalt.

Eigen risico

De kosten voor medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan af van je eigen risico. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als je je volledige eigen risico hebt betaald, krijg je alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een apotheek met een contract? Vind een apotheek bij je in de buurt.

Je kunt ook terecht bij onze gecontracteerde online apotheken De Thuisapotheek en eFarma voor het bestellen van medicijnen. Vraag je huisarts om het recept digitaal naar de online apotheek van je keuze te sturen. Of stuur het originele recept zelf op naar de apotheek.

Wat je verder moet weten over je apotheek: