Vergoeding daisy-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor daisy-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

De daisy-speler krijg je vergoed uit je basisverzekering. Met het zogenoemde digital audiobased information system (daisy) kan je een digitaal ingesproken boek afluisteren. De daisy-speler is een draagbare cd-romspeler die niet kan worden vervangen door een reguliere cd-romspeler.

Je kunt voor vergoeding van daisy-apparatuur in aanmerking komen als je visueel gehandicapt, motorisch gehandicapt of dyslectisch bent en geen boek of tijdschrift kunt lezen.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor daisy-apparatuur:

Bestel je daisy-apparatuur voor motorisch gehandicapten of dyslectici? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarbij stuur je mee:

  • de medische diagnose van de arts die je behandelt, waarin is aangegeven wat je lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • bij een aanvraag in verband met dyslexie moet je een verklaring meesturen van een GZ-psycholoog of orthopedagoog
  • een offerte van je leverancier

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Wil je de daisy-apparatuur laten vervangen? Je leverancier moet dan een toelichting op de reden van vervanging in het dossier opnemen. Als je aanvraag afwijkt van je vorige aanvraag, heb je ook een schriftelijke toelichting van je arts nodig.