Vergoeding palliatief terminale zorg

Wat krijg je vergoed voor palliatief terminale zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Palliatief terminale zorg krijg je vergoed uit je basisverzekering. Deze zorg heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in hun laatste levensfase zijn. Het gaat bijvoorbeeld om verpleging, verzorging en psychosociale begeleiding. De zorg kan bij je thuis worden geleverd, in een hospice/bijna-thuis-huis, een verzorgings- of verpleeghuis of een ziekenhuis. In sommige aanvullende verzekeringen is een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage hospice of bijna-thuis-huis opgenomen.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor deze zorg terecht bij een thuiszorgorganisatie bij jou in de buurt. Of je kunt je huisarts of wijkverpleegkundige om advies vragen. Kom je uit een verblijf in het ziekenhuis? Dan helpt je transferverpleegkundige je met het zoeken naar een zorgverlener. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener.

Wat verder goed is om te weten:

  • In een persoonlijk gesprek beoordeelt een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie of je in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. Zo ja, dan bekijk je samen welke zorg nodig is en stelt de verpleegkundige direct een indicatie en een zorgplan op. Je hebt geen indicatie meer nodig van het CIZ.
  • De omgeving is meestal intensief betrokken bij een terminaal zorgproces. De verpleegkundige die je indicatie stelt, kijkt welke zorg je graag met behulp van familie of vrienden kunt en wilt regelen. Ook bekijkt de verpleegkundige hoe de formele zorg daarop het beste kan aansluiten. Medische zorg blijf je vanzelfsprekend krijgen van een verpleegkundige.
  • Ook niet-gespecialiseerde zorgverleners mogen deze zorg leveren. Als je het bijvoorbeeld fijn vindt om bij je vertrouwde zorgmedewerkers te blijven, dan kan dat. Heb je geen zorgverleners waaraan je bent gehecht of heb je een ingewikkelde zorgvraag? Vind een zorgverlener in de Zorgvinder.
  • Heb je al een pgb (persoonsgebonden budget)? Dan kan de wijkverpleegkundige je indicatie aanpassen voor palliatief terminale zorg. Als je nog geen pgb hebt dan kun je dat voor palliatief terminale zorg aanvragen. Meer informatie over het pgb.
  • Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of je in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz.

Hoe snel kan je terecht bij: thuiszorg in de laatste levensfase?

  • Heb je direct zorg nodig? Dan krijg je die binnen 24 uur.
  • Heb je niet direct zorg nodig? Dan neemt je zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met je op. Je hebt vervolgens binnen 1 week een indicatiegesprek met je zorgverlener. Je zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als je de zorg dan nog niet nodig hebt. Je spreekt dan met je zorgverlener af wanneer je zorg start.

Voor thuiszorg in de laatste levensfase hanteren we een kortere wachttijd dan de landelijke norm (van 6 weken).

Sluit
Sluit