Vergoeding Palliatief terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase (palliatief terminale zorg) krijg je vergoed uit je basisverzekering of uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

In het kort

Wat krijg je vergoed?

Heb je een Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heb je altijd een Wlz-indicatie nodig. Hierin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt deze indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).? Dan wordt palliatief terminale zorg vergoed door het Zorgkantoor.

Heb je géén Wlz-indicatie? Dan krijg je deze zorg vergoed uit de basisverzekering. Je vergoeding hangt dan af van waar je de zorg krijgt: thuis, in een hospice of in het ziekenhuis. 

Je krijgt de zorg thuis

Bij zorg thuis krijg je zorg in je vertrouwde omgeving van een wijkverpleegkundige.

 • Basisverzekering: 100% vergoed
 • Eigen risico: Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt. 
 • Eigen bijdrage: Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Je krijgt palliatieve zorg thuis vergoed als wijkverpleging.

Je krijgt zorg in een hospice

Een hospice biedt gespecialiseerde zorg in een huislijke omgeving. De vergoeding hangt af van waar je verblijft: in een Een toegelaten hospice voldoet aan de wettelijke eisen voor zorginstellingen. Je krijgt hier zorg én verblijf vergoed. of Een niet-toegelaten hospice voldoet niet aan de wettelijke eisen voor zorginstellingen. Bijvoorbeeld een particulier hospice of bijna-thuis-huis. Je krijgt hier je zorg vergoed, je verblijf betaal je zelf.

Vergoeding toegelaten hospice 

 • Basisverzekering: 100% vergoed voor zorg én verblijf
 • Eigen risico: Je betaalt eigen risico 
 • Eigen bijdrage: Je betaalt geen wettelijk eigen bijdrage 

Je krijgt je zorg én verblijf in een toegelaten hospice vergoed als kortdurend verblijf (eerstelijns verblijf).


Vergoeding particulier hospice 

 • Basisverzekering: alleen een vergoeding voor je zorg (100%)
 • Eigen risico: Je betaalt geen eigen risico
 • Eigen bijdrage: Je betaalt geen wettelijk eigen bijdrage, maar misschien wel een eigen bijdrage vanuit het hospice. 

Je krijgt zorg in een particulier hospice vergoed als wijkverpleging. Je verblijf wordt niet vergoed.

Je krijgt zorg in een ziekenhuis

 • Basisverzekering: 100% vergoed
 • Eigen risico: Je betaalt eigen risico
 • Eigen bijdrage: Je betaalt geen wettelijk eigen bijdrage.

Je krijgt zorg in een ziekenhuis vergoed als medisch specialistische zorg.

 

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor palliatief terminale zorg. Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.