Vergoeding zorg voor zintuiglijk beperkten

Wat krijg je vergoed voor zorg bij een zintuiglijke beperking? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

In het kort

  • Je krijgt de behandeling van een zintuiglijke beperking vergoed uit de basisverzekering
  • Je betaalt voor de zorg van een zintuiglijke beperking Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Soms heb je toestemming nodig

Wat krijg je vergoed?

Behandeling

Je krijgt de behandeling van een zintuiglijke beperking vergoed uit de basisverzekering. Het gaat om zorg voor mensen die slechtziend, blind, slechthorend en/of doof zijn of een spraak-taalontwikkelingsstoornis hebben. Een behandeling zonder opname komt het meest voor. Je leert omgaan met de beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven. Bijvoorbeeld door het leren van gebarentaal.

Van wie heb je een verwijzing nodig?

  • Een medisch specialist of een klinisch fysicus audiologisch centrum als de beperking niet eerder is vastgesteld of als de beperking is gewijzigd.
  • Een huisarts of jeugdarts als de beperking wel eerder is vastgesteld maar er een samenhangende zorgbehoefte bijkomt.
  • Je hebt geen verwijzing nodig als het gaat om eenvoudige revalidatie bij een zorginstelling met een contract voor je behandeling. Je zorginstelling weet wanneer hier sprake van is.

Opname

Is opname medisch noodzakelijk? Dan wordt deze ook vergoed. Duurt je verblijf langer dan 1 jaar? Dan heb je toestemming van ons nodig. De zorginstellingen die deze zorg bieden, weten wanneer je voor opname in aanmerking komt en wanneer een akkoordverklaring nodig is.

Reiskosten

Ga je of je kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk kom je in aanmerking voor ziekenvervoer. Je hebt hiervoor een toestemming van ons nodig.


Je krijgt de behandeling van een zintuiglijke beperking vergoed als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor zorg voor zintuiglijk beperkten:

Wachttijden bij zintuiglijk gehandicaptenzorg

Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn er nauwelijks wachtlijsten. Je kan terecht bij alle zorgverleners in Nederland die deze specialistische zorg bieden.

Bekijk ook:

Zelf regelen