Vergoeding kraamzorg

Gewone kraamzorg krijg je vergoed vanuit je basisverzekering Just Basic. Extra kraamzorg kun je vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering Just Live. Bekijk de vergoedingen voor kraamzorg.

Wat krijg je vergoed?

Kraamzorg zonder medische indicatie

Je krijgt een vergoeding uit onze basisverzekering voor kraamzorg zonder medische indicatie. De kraamzorg vindt thuis plaats of in een kraam- of geboortecentrum. Het aantal dagen en uren dat je kraamzorg krijgt wordt volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg vastgesteld door de verloskundige of medisch specialist. Kraamzorg thuis duurt meestal 8 dagen.

Kies je een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Je betaalt altijd een wettelijke eigen bijdrage per uur voor kraamzorg zonder medische indicatie.

Kraamzorg met medische indicatie in het ziekenhuis

Ben je bevallen in het ziekenhuis en heb je een medische indicatie waardoor je de kraamzorg in het ziekenhuis ontvangt? Dan krijg je kraamzorg vergoed uit onze basisverzekering. Je betaalt geen eigen bijdrage. Als je naar huis mag (en dus niet langer een medische indicatie hebt) en je hebt nog recht op kraamzorg, krijg je de resterende uren kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum. Omdat er geen medische indicatie meer is betaal je over deze uren wel een eigen bijdrage.

Extra kraamzorg

Als je verloskundige heeft bepaald dat je extra kraamzorg nodig hebt, kun je die vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering Just Live.

Met Just Live krijg je maximaal 4 dagen extra kraamzorg vergoed. Heb je direct na je bevalling 14 dagen of langer in het ziekenhuis gelegen? Dan krijg je maximaal 6 uur extra kraamzorg vergoed.

Couveuse nazorg

Met Just Live krijg je maximaal 12 uur couveuse nazorg vergoed. Je krijgt de vergoeding als je baby meteen na de geboorte 5 dagen of langer op de couveuseafdeling of minstens 8 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. Tijdens de couveuse nazorg krijg je extra uitleg over de verzorging van je baby.

Eigen bijdrage

Kraamzorg thuis

Voor kraamzorg thuis betaal je een wettelijke eigen bijdrage van € 4,40 per uur.

Kraamzorg in het ziekenhuis of geboortecentrum

Voor kraamzorg in het ziekenhuis, geboortecentrum of kraamcentrum zonder medische indicatie betaal je een wettelijke eigen bijdrage van € 17,50 per persoon per dag.

Als je zorgverlener meer declareert dan het wettelijke tarief van € 215 per dag dan betaal je zelf de extra kosten. Die krijg je niet vergoed vanuit je aanvullende verzekering.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 en  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kun je terecht?

Vraag kraamzorg uiterlijk de 20e week van de zwangerschap aan bij het kraamcentrum. Op zoek naar een kraamcentrum bij jou in de buurt? Vind een kraamcentrum.

Op zoek naar een ziekenhuis of geboortecentrum bij jou in de buurt? Vind een ziekenhuis of geboortecentrum.