Vergoeding kraamzorg

Gewone kraamzorg krijg je vergoed vanuit je basisverzekering Just Basic. Extra kraamzorg kun je vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering Just Live. Bekijk de vergoedingen voor kraamzorg.

Wat krijg je vergoed?

Kraamzorg zonder medische indicatie

Je krijgt een vergoeding uit onze basisverzekering voor kraamzorg zonder medische indicatie. De kraamzorg vindt thuis plaats of in een kraam- of geboortecentrum. Het aantal dagen en uren dat je kraamzorg krijgt wordt volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg vastgesteld door de verloskundige of medisch specialist. Kraamzorg thuis duurt meestal 8 dagen.

Kies je een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan krijg je niet alles vergoed.

Je betaalt altijd een wettelijke eigen bijdrage per uur voor kraamzorg zonder medische indicatie.

Kraamzorg met medische indicatie in het ziekenhuis

Ben je bevallen in het ziekenhuis en heb je een medische indicatie waardoor je de kraamzorg in het ziekenhuis ontvangt? Dan krijg je kraamzorg vergoed uit onze basisverzekering. Je betaalt geen eigen bijdrage. Als je naar huis mag (en dus niet langer een medische indicatie hebt) en je hebt nog recht op kraamzorg, krijg je de resterende uren kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum. Omdat er geen medische indicatie meer is betaal je over deze uren wel een eigen bijdrage.

Extra kraamzorg

Als je verloskundige heeft bepaald dat je extra kraamzorg nodig hebt, kun je die vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering Just Live.

Met Just Live krijg je maximaal 4 dagen extra kraamzorg vergoed. Heb je direct na je bevalling 14 dagen of langer in het ziekenhuis gelegen? Dan krijg je maximaal 6 uur extra kraamzorg vergoed.

Couveuse nazorg

Met Just Live krijg je maximaal 12 uur couveuse nazorg vergoed. Je krijgt de vergoeding als je baby meteen na de geboorte 5 dagen of langer op de couveuseafdeling of minstens 8 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. Tijdens de couveuse nazorg krijg je extra uitleg over de verzorging van je baby.

Eigen bijdrage

Kraamzorg thuis

Voor kraamzorg thuis betaal je in 2021 een wettelijke eigen bijdrage van € 4,60 per uur.

Kraamzorg in het ziekenhuis of geboortecentrum

Voor kraamzorg in het ziekenhuis, geboortecentrum of kraamcentrum zonder medische indicatie betaal je een wettelijke eigen bijdrage van € 37 per dag (voor moeder en kind samen).

Als je zorgverlener meer declareert dan het wettelijke tarief van € 225 per dag (voor moeder en kind samen), dan betaal je zelf de extra kosten. Die krijg je niet vergoed vanuit je aanvullende verzekering.

Waar kan je terecht?

Vraag de kraamzorg uiterlijk de 20e week van de zwangerschap aan bij het kraamcentrum. Op zoek naar een kraamcentrum met een contract? Vind een kraamcentrum bij je in de buurt.

Foto Mama met baby

Je kraampakket aanvragen

Met een baby op komst heb je al genoeg aan je hoofd.
Daarom krijg je van ons een uitgebreid kraampakket.
Met alles voor je bevalling én de periode daarna.
Cadeau van ons voor jou als klant!

Vraag je kraampakket aan