Vergoeding voorlees- en memoapparatuur

Wat krijg je vergoed voor voorlees- en memoapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Voorlees- en memoapparatuur krijg je vergoed uit de basisverzekering. Visueel gehandicapten kunnen aanspraak maken op voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie en aangepaste memorecorders. Het voorleesapparaat is bedoeld voor het voorlezen van gedrukte informatie. Het apparaat is geschikt voor blinden en zeer slechtzienden die geen gebruik kunnen maken van enig ander hulpmiddel dat informatie voor hen toegankelijk maakt. De memorecorder heeft de functie van een agenda of aantekenboekje.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. In onze spelregels lees je meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

De vergoeding van de memoapparatuur valt onder het eigen risico, de vergoeding voor het voorleesapparaat niet.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt je selectie verfijnen op: voorleesapparatuur of memorecorders.

Ga je naar een gecontracteerde leverancier? Dan hoef je geen akkoordverklaring bij ons aan te vragen. De leverancier doet de beoordeling namens ons. Uitzondering hierop zijn: memorecorders met een aanschafprijs hoger dan € 275 (in 2019 € 289) en voorleesapparatuur met een aanschafprijs van meer dan € 2.150 (in 2019 € 2.332). Hiervoor moet je wel een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Ook als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, moet je altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Je leent de voorleesapparatuur. De memorecorder wordt je eigendom. Als het hulpmiddel niet goed meer is, kan je deze laten vervangen. Je moet hiervoor eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Hiervoor moet je een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging. Ook hier geldt de uitzondering dat voor memorecorders lager dan € 275 (in 2019 € 289) en voorleesapparatuur lager dan € 2.150 (in 2019 € 2.332) geen akkoordverklaring aangevraagd hoeft te worden. Je kunt direct naar de leverancier.

Heb je de voorleesapparatuur niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.