Vergoeding plastische chirurgie

Wat krijg je vergoed voor plastische chirurgie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Cosmetische plastische chirurgie wordt nooit vergoed. Andere plastische chirurgie kan je soms vergoed krijgen uit de basisverzekering.

Basisverzekering

Je krijgt vanuit de basisverzekering plastisch chirurgische behandelingen vergoed als er sprake is van:

 • Afwijking in je uiterlijk die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken
 • Verminkingen die zijn ontstaan door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting (zoals ernstige brandwonden)
 • Ontbreken van borstvorming bij vrouwen of man-vrouw transgenders (agenesie en aplasie)
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit
 • De volgende aangeboren misvormingen:
  • Lip-, kaak- of gehemeltespleten
  • Misvorming van het benig aangezicht
  • Goedaardige woekering van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel
  • Geboortevlekken
  • Misvorming van urineweg- en geslachtsorganen
 • Een buikwandcorrectie wordt in sommige gevallen vergoed.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor plastische chirurgie? Vind een zorgverlener bij je in de buurt.

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je bent verwezen door een arts.