Vergoeding kunstgebit

Wat krijg je vergoed voor een kunstgebit? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese) krijg je vergoed uit je basisverzekering. De vergoeding is 75% en geldt 1 keer per 5 jaar.

Je krijgt ook het repareren of rebasen van je volledige kunstgebit vergoed uit je basisverzekering. De vergoeding is 90%.

Aanvullende verzekering

Je betaalt een wettelijke eigen bijdrage voor een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese). Je kunt hiervoor een vergoeding krijgen uit je aanvullende verzekering Just Smile (Tand 1). De aanvullende verzekering vergoedt ook (een deel van) de eigen bijdrage voor het repareren en rebasen van je kunstgebit.

Uit je aanvullende verzekering Just Smile (Tand 1) krijg 75% van je rekening vergoed tot een maximum van € 250 per jaar. Deze vergoeding geldt voor al je mondzorg samen.

Je krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2020

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2020

Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding dan bovengenoemde vergoeding.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese heb je een wettelijke eigen bijdrage van 25% op het kunstgebit en 10% op de reparaties en rebasings van je kunstgebit. Deze wettelijke eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden uit je aanvullende (tandarts)verzekering.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. In 2020 was het verplicht eigen risico ook € 385.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je krijgt de vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor een kunstgebit gaat. Vind een zorgverlener bij je in de buurt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Bij vervanging van een kunstgebit binnen 5 jaar moet jij of je zorgverlener vooraf een akkoordverklaring aanvragen.

Wachttijden en bereikbaarheid bij tand- en mondzorg

We hebben afspraken voor je gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.