Vergoeding sportarts

Heb je een blessure en ga hiervoor naar de sportarts? Dat krijg je met onze basisverzekering gewoon vergoed.

In het kort

  • Vergoed uit je basisverzekering
  • Je betaalt voor een behandeling door de sportarts Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt voor een behandeling door de sportarts geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Wat krijg je vergoed?

Heb je klachten tijdens het sporten en ga je hiervoor naar de sportarts? Dat krijg je gewoon vergoed uit je Just basisverzekering. Je betaalt hiervoor wel eigen risico.

Geen klachten maar wel naar de sportarts? Voor sportmedisch advies, sportkeuringen of ander preventief onderzoek krijg je géén vergoeding.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een erkende sportarts. De sportarts:

  • is ingeschreven als sportarts in het betreffende register bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen volgens de Wet BIG, en;
  • werkt in een Sportmedisch Adviescentrum (SMA) of sportmedische instelling (SMI), die gecertificeerd is door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

Voor een sportmedische duikkeuring is de zorgverlener een arts, die ECB gecertificeerd is met MED (Medical Examiner of Divers) level 1.