Vergoeding ambulancevervoer

Vervoer per ambulance krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je krijgt maximaal 200 kilometer per enkele reis vergoed. Je betaalt wel eigen risico.

In het kort

  • 100% vergoeding uit je basisverzekering
  • Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Bij besteld vervoer (zonder spoed) heb je een verwijzing nodig

Wat krijg ik vergoed voor vervoer per ambulance?

Voor ambulancevervoer krijg je tot maximaal 200 kilometer per enkele reis vergoed uit je basisverzekering. Het kan gaan om spoedvervoer óf besteld vervoer, bijvoorbeeld als je alleen liggend vervoerd mag worden.

Wanneer krijg ik ambulancevervoer vergoed?

Spoedvervoer: je krijgt een vergoeding als de medewerker van de meldkamer 112 beoordeelt dat het ambulancevervoer nodig is.

Besteld vervoer: je krijgt de vergoeding als je toestemming hebt voor vervoer in bijzondere gevallen als:

  • De enkele reis meer dan 200 kilometer is, of
  • Je alleen per boot of helikopter vervoerd kan worden.

Waar kan je naartoe?

Spoedvervoer: Moet je met spoed naar het ziekenhuis? Bel dan altijd 112. De medewerker van de meldkamer beoordeelt je situatie en helpt je verder.

Voor besteld vervoer hoef je zelf niets te doen. Je arts regelt het ambulancevervoer.