Vergoeding vervoer per ambulance

Wat krijg je vergoed voor ambulancevervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Ambulancevervoer vergoeden wij alleen uit de basisverzekering.

Wij vergoeden tot maximaal 200 kilometer per enkele reis. Het ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Dit betekent dat het voor je gezondheid niet goed is als je met een gewone auto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt.

De centralist bij de meldkamer 112 bepaalt of een ambulance nodig is. Ook heb je toestemming van ons nodig als je per ambulance meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden of als vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en je daarom per boot of helikopter wordt vervoerd.

Je kunt vanuit de basisverzekering ook een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij de meldkamer 112 of bij je (huis)arts. Dit hangt af van het soort ambulancevervoer dat je nodig hebt:

  • Spoedvervoer: voor situaties waarin je met spoed naar het ziekenhuis moet. De medewerkers van de meldkamer bepalen of er een ambulance nodig is en of je met spoed vervoerd moet worden. De ambulance is gewoonlijk binnen 15 minuten ter plaatse.
  • Besteld vervoer: voor situaties waarin je door je ziekte alleen maar liggend vervoerd mag worden. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis. Dan kan een arts of specialist bij de meldkamer een ambulance bestellen.