Vergoeding beademingsapparaat

Wat krijg je vergoed voor een beademingsapparaat? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Een beademingsapparaat is een medisch apparaat dat een patiënt die niet of slecht zelfstandig kan ademen, kunstmatig van zuurstof of een mengsel van lucht en zuurstof voorziet en de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide afvoert. De apparatuur en de zorg die daarmee te maken heeft, krijg je vergoed uit de basisverzekering. Als de behandeling bij je thuis plaatsvindt, vallen zowel de geneesmiddelen die met de beademing te maken hebben als de verpleging in verband met de beademing bij je thuis onder de vergoeding.

Gebruik je thuis mechanische beademingsapparatuur? Dan vergoeden wij je de elektriciteitskosten hiervan.

Let op: je krijgt geen vergoeding voor de stroomkosten van een CPAP apparaat.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Heb je een ZZP-indicatie vanuit de Wet langdurige zorg, dan valt je zorg niet onder deze vergoeding. Hiervoor kan je naar je zorgkantoor. Lees meer informatie over Wlz-zorg.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Nadat een medisch specialist heeft vastgesteld dat de zorg medisch noodzakelijk is, kan je terecht bij een beademingscentrum. De beademing kan zowel bij je thuis als in een beademingscentrum plaatsvinden.