Vergoeding zittend ziekenvervoer (reiskosten)

Reiskosten voor je behandeling krijg je in sommige gevallen vergoed uit de basisverzekering. Je kunt reizen met de auto, taxi of het openbaar vervoer.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

  • eigen vervoer: € 0,30 per km
  • openbaar vervoer: 100%
  • taxi: 100%

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding.

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 en  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt € 103 per jaar Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg of hulpmiddelen.

Toestemming nodig?

Je hebt altijd vooraf toestemming van ons nodig. Vraag toestemming aan

Wanneer krijg je een vergoeding?

Valt je behandeling onder de basisverzekering? Dan kan je een vergoeding krijgen voor de reiskosten van en naar je behandeling. Je krijgt een vergoeding tot 200 km per enkele reis als:

  • Je permanent in een rolstoel zit
  • Je een nierdialyse krijgt
  • Je een oncologische behandeling met chemo-, radio- of immunotherapie krijgt
  • Je niet alleen kunt reizen door je visuele beperking
  • Je kind intensieve kindzorg krijgt en vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is
  • Je voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening per 12 maanden meer dan 1000 km enkele reis aflegt van je huis naar de behandeling (hardheidsclausule)

Reiskosten in het buitenland

De reiskosten naar je behandeling in het buitenland krijg je alleen vergoed als je óók toestemming hebt voor je behandeling in het buitenland.

Woon je in het buitenland en ben je verzekerd in Nederland? Dan kan je ook een vergoeding krijgen voor je reiskosten. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor vervoer binnen Nederland.

Waar kan je terecht?