Vergoeding zittend ziekenvervoer (reiskosten)

Welke reiskosten krijgt u vergoed als u naar het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum gaat met de auto, taxi of het openbaar vervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Voorwaarden vergoeding

Heb je zorg nodig en moet je naar een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of andere zorginstelling? En krijg je deze behandeling vergoed vanuit je basisverzekering? Dan krijg je een vergoeding voor reiskosten binnen Nederland als:

 • Je afhankelijk bent van een rolstoel.
 • Je een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
 • Je een kwaadaardige aandoening hebt en een oncologische behandeling met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie moet ondergaan. (Vanaf 1 januari 2019 wordt ook het vervoer in verband met het voor- en natraject vergoed.)
 • Je niet alleen kunt reizen door je visuele beperking.
 • Je kind intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
 • Je voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening vervoer nodig hebt. Je krijgt deze vergoeding als je per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van je huis naar de zorginstelling (hardheidsclausule).

Dit krijg je vergoed

Voldoe je aan de voorwaarden? Kijk wat je vergoed krijgt.

Eigen vervoer

 • Je krijgt € 0,30 per km  o.b.v. de snelste weg volgens Routenet.
 • Snel je geld terug. Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app.
 • Of declareer eenvoudig en snel je reiskosten online via Mijn CZ. Een papieren declaratieformulier is dan niet nodig.
 • Je hebt een akkoordverklaring nodig.

Openbaar vervoer

 • Je krijgt 100% vergoeding o.b.v. de tweede klasse van het openbaar vervoer.
 • Snel je geld terug. Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app.
 • Je hebt een akkoordverklaring nodig.

Gecontracteerde taxi

 • We vergoeden de taxikosten tot maximaal 200 km per enkele reis.
 • Just betaalt direct aan het taxibedrijf.
 • Je hebt een akkoordverklaring nodig.

Eigen bijdrage en eigen risico

We verrekenen de vergoeding eerst met je eigen bijdrage en eigen risico. Dat werkt zo:

Eigen bijdrage

In 2019 is de eigen bijdrage € 103 per jaar. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. We hebben met alle gecontracteerde vervoerders afgesproken dat we je eigen bijdrage voorschieten. Je ontvangt van ons later een rekening.

Verblijf je in een Wlz-instelling en moet je voor een behandeling (die je basisverzekering vergoedt) naar een zorgverlener? Dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor deze vergoeding betaal je naast de eigen bijdrage ook eigen risico. Het eigen risico wordt in rekening gebracht na de eigen bijdrage. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Daarnaast heb je misschien ook gekozen voor een extra, vrijwillig eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerd taxibedrijf? Vind een taxibedrijf bij je in de buurt.

Je hebt vooraf een akkoordverklaring van ons nodig. Download het aanvraagformulier en stuur het naar ons op.

Ga je naar een niet-gecontracteerde vervoerder? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Werk je in Nederland of woon je in het buitenland? Of heb je toestemming van ons voor een behandeling in het buitenland? Dan gelden er andere vergoedingen. Bekijk onze brochure zittend ziekenvervoer.

Kies je voor een niet-gecontracteerde vervoerder? Dan krijg je alleen een vergoeding als de vervoerder een TX-keurmerk heeft.

Sluit