Vergoeding personenalarmering

Wat krijg je vergoed voor personenalarmering? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Personenalarmering (of alarmeringssysteem) krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je kunt voor vergoeding in aanmerking komen als je lichamelijk gehandicapt bent en er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen om complicaties te voorkomen. Daarbij ben je gedurende langere tijd op jezelf aangewezen en ben je tevens in een noodsituatie niet in staat om zelfstandig de telefoon te bedienen.

Dit krijg je vergoed:

 • Een draagbaar en zelfstandig te bedienen alarm, in bruikleen
 • Begeleiding en instructie
 • Aansluiting op een alarmcentrale die 24/7 bemand is
 • Onderhoud, reparatie of vervanging van de apparatuur

Dit krijg je niet vergoed:

 • Abonnementskosten op de alarmcentrale
 • Telefoonkosten voor bellen naar de alarmcentrale
 • Epi-alarm
 • Alarmbelmat (eventueel vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering)
 • Alarmeringsapparatuur voor sociale veiligheid (eventueel vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering)

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor personenalarmering? Vind een leverancier bij je in de buurt. Je bent dan verzekerd van:

 • Snelle levering: de apparatuur wordt binnen 5 werkdagen geplaatst.
 • Spoedopdrachten worden binnen 2 dagen uitgevoerd.
 • Installatie aan huis en uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Je moet altijd eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

De leverancier is verantwoordelijk voor een goed functionerend hulpmiddel. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het niet meer nodig? Meld dit dan aan de leverancier en via e-mail aan de afdeling Medische Beoordelingen. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.