Vergoeding Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie)

Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het helpt je bij het krijgen van een gezondere leefstijl. Kijk wat je vergoed krijgt voor leefstijlcoaching.

Dit krijg je vergoed

Je huisarts kan je doorverwijzen voor gecombineerde leefstijlinterventie als je 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) hebt. Je krijgt een vergoeding voor leefstijlcoaching bij een Body Mass Index (BMI) vanaf:

  • 30
  • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2
  • 25 en artrose of slaapapneu

Just vergoedt in ieder geval de leefstijlcoachingsprogramma’s CooL en Beweegkuur. We vergoeden deze altijd als het programma wordt gegeven door leefstijlcoaches met een erkenning van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Of als je naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben gemaakt. We maken afspraken met samenwerkingsverbanden van huisartsen in de regio. En met individuele BLCN-leefstijlcoaches.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen.
Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener die niet is erkend door de BLCN? Dan krijg je niets vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener die wel is erkend door de BLCN? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kun je terecht?

Sluit