Vergoeding uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik

Wat krijg je vergoed voor uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Kan je je dagelijkse activiteiten tijdelijk niet zelf doen in verband met je medische situatie? Dan kan je gebruik maken van een aantal uitleenhulpmiddelen, zoals:

  • Toiletstoel
  • Bedtafel
  • Drempelhulp
  • Douchestoel
  • Rugsteun

Het tijdelijk gebruik van deze uitleenhulpmiddelen wordt volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Je hebt hiervoor een medische indicatie van een behandelend arts of (wijk/transfer) verpleegkundige nodig. Bekijk de complete lijst van uitleenhulpmiddelen.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding bij leverancier zonder contract voor jouw hulpmiddel.

Daarnaast vind je in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor je hulpmiddel? Vind een leverancier. Zoek op het uitleenhulpmiddel dat je nodig hebt.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

Je leent dit hulpmiddel voor maximaal 26 weken. Heb je het hulpmiddel langer of zelfs voortaan altijd nodig? Neem contact op met je leverancier.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Meld aan je leverancier of het ons weten dat je je hulpmiddel niet meer nodig hebt. Die wordt dan opgehaald.