Vergoeding looptherapie bij etalagebenen

Wat krijg je vergoed voor looptherapie (gesuperviseerde looptherapie, GLT) bij etalagebenen (claudicatio intermittens)? Bekijk je maximale vergoeding.

Dit krijg je vergoed

Maximaal 37 behandelingen: basisverzekering Just Basic

Voor looptherapie bij etalagebenen stadium 2 krijg je eenmalig maximaal 37 behandelingen gedurende 12 maanden uit de basisverzekering. Jouw fysio- of oefentherapeut bepaalt samen met jou en je verwijzer hoeveel behandelingen nodig zijn.

Bij etalagebenen in stadium 1 of 4 kan je een vergoeding krijgen uit je aanvullende verzekering. Bij etalagebenen in stadium 3 is er vergoeding via het chronisch traject mogelijk. Hiervoor moet je eerst toestemming aan ons vragen.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

  • Je betaalt wel Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Ga je naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan vergoeden we 65% van je nota tot maximaal 65% van het tarief dat we hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Heb je de aanvullende verzekering Just Live?

Dan kun je na de eerste 37 behandelingen nog 4 behandelingen vergoed krijgen als je het maximum aantal behandelingen per jaar uit je aanvullende verzekering nog niet hebt bereikt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum per jaar.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • Je betaalt geen eigen bijdrage
  • Ga je naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan krijg je geen vergoeding uit de aanvullende verzekering Just Live.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor fysio- of oefentherapie bij etalagebenen? Vind een zorgverlener bij je in de buurt.

Bij een fysio- of oefentherapeut met contract vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Wij contracteren voor deze behandeling alleen zorgverleners die zijn aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van etalagebenen. Uit de aanvullende verzekering Just Live krijg je alleen een vergoeding bij een voor Just Live gecontracteerde fysiotherapeut.

Wanneer je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt altijd een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. De verwijzing voor fysiotherapie is 1 jaar geldig. Heb je hierna nog meer behandelingen nodig? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig. De verwijzing voor oefentherapie is onbeperkt geldig. Je behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.