Vergoeding revalidatie

Met je Just basisverzekering krijg je de kosten voor revalidatiezorg onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist vergoed. Bekijk je vergoeding.

In het kort

  • Revalidatiezorg krijg je vergoed uit je basisverzekering
  • Je betaalt voor revalidatie Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt voor revalidatie geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Je hebt een verwijzing nodig van je arts

Wat krijg je vergoed voor revalidatiezorg?

Revalidatiezorg onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist krijg je vergoed uit je basisverzekering als je een verwijzing hebt van je arts. Wij vergoeden de kosten van revalidatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist als je zo een handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat om:

  • Stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen.
  • Een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag.
  • Verblijf in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie waarvoor je meerdere dagen opgenomen wordt. Deze meerdaagse opname vindt plaats als verwacht wordt dat hiermee betere resultaten te behalen zijn dan met revalidatie zonder opname.
  • Deeltijd- of dagbehandeling in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie zonder verblijf.

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisingreep.

Bekijk de vergoeding

Oncologische revalidatie

Een andere vorm van medisch specialistische revalidatie is oncologische revalidatie. Het gaat dan om ernstige problematiek zoals bijvoorbeeld revalidatie na een amputatie of een dwarslaesie. Oncologische revalidatie wordt alleen vergoed als de kennis en ervaring van een revalidatiearts noodzakelijk is. Dit bekent dat een verzekerde niet geholpen zou zijn met een andere vorm van oncologische nazorg zoals bijvoorbeeld zorg van de fysiotherapeut of psycholoog. Deze andere vormen van nazorg kunnen via een aanvullende verzekering vergoed worden.

Je krijgt revalidatie vergoed als je naar een zorgverlener met een contract gaat. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een revalidatiecentrum met een contract voor je behandeling? Vind een revalidatiecentrum bij je in de buurt.

Aanvraag en beoordeling akkoordverklaring medisch specialistische revalidatie (zonder opname)

Ga je naar een zorgverlener met een contract voor medisch specialistische revalidatie? Dan voert deze zorgverlener namens Just een beoordeling uit en is het niet nodig vooraf een akkoordverklaring bij ons aan te vragen. De zorgverlener beoordeelt op dezelfde manier als Just dat doet en zal de akkoordverklaring voor je regelen.

Kies je voor een zorgverlener zonder contract? Vraag dan wel vooraf toestemming aan ons. Je zorgverlener kan dat eventueel ook voor je doen.