Vergoeding erfelijkheidsonderzoek

Weten of een ziekte of afwijking bij jou of je familie aangeboren is? Erfelijkheidsonderzoek geeft duidelijkheid. Je krijgt dit bij Just vergoed. Check je vergoeding voor genetisch onderzoek.

In het kort

 • Je krijgt erfelijkheidsonderzoek vergoed uit je basisverzekering
 • Je betaalt voor een erfelijkheidsonderzoek Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt voor een erfelijkheidsonderzoek geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
 • Je hebt een verwijzing van een arts of medisch specialist nodig

Wat krijg je vergoed voor een erfelijkheidsonderzoek?

Je krijgt met je Just basisverzekering het onderzoek naar erfelijke afwijkingen of ziekten volledig vergoed. Je betaalt wel Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.. Onder dit onderzoek valt:

 • Stamboomonderzoek
 • Chromosoomonderzoek
 • Biochemische diagnostiek
 • Ultrageluidonderzoek
 • DNA-onderzoek

 

Je krijgt ook een vergoeding voor Bijvoorbeeld bij adviezen over een diagnose van ingezonden bloed- en beenmergpreparaten. en voor Denk bijvoorbeeld aan hulp bij sociale of psychologische problemen.. Je betaalt voor deze zorg ook eigen risico.

Wanneer krijg je genetisch onderzoek vergoed?

Je krijgt een erfelijkheidsonderzoek vergoed als:

 • je misschien een erfelijke of aangeboren ziekte hebt. En/of
 • je kind of familie misschien een ziekte of aangeboren afwijking heeft. En/of
 • je een test wil op het dragen van een erfelijke ziekte.
 • En je briefje van je arts hebt met de reden voor een onderzoek.

Waar kan je naartoe voor een genetisch onderzoek?

Voor een erfelijkheidsonderzoek kan je naar een klinisch geneticus met contract. Vind een Klinisch Genetisch Centrum met contract voor erfelijkheidsonderzoek.

Ga je naar een genetisch centrum zonder contract? Dan krijg je niet alles vergoed.