Vergoeding logopedie

Wat krijg je vergoed voor logopedie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Logopedie krijg je vergoed uit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor logopedie? Vind een logopedist bij je in de buurt.

Heb je logopedie nodig omdat je de ziekte van Parkinson hebt? Ga dan naar een gespecialiseerde logopedist. Deze heeft meer kennis over je ziekte en kan je beter helpen. Vind een logopedist met de specialisatie Parkinson.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig als je logopedist géén contract met ons heeft of als je jonger bent dan 18 jaar. De huisarts, verpleegkundige (niveau 5), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig- of medisch specialist kan de verwijzing geven.

Heb ik een akkoordverklaring nodig?

Als er meerdere behandelingen logopedie op één dag gegeven worden, is een akkoordverklaring nodig.

Wachttijden en beschikbaarheid logopedie

Je kan binnen 5 werkdagen terecht bij een logopedist. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De logopedist kan je hierover informeren.

Hulp nodig? Just Ask!