Vergoeding logopedie

Je kan bij de logopedist als je problemen hebt met bijvoorbeeld stem, spraak of gehoor. Je krijgt logopedie vergoed uit je Just basisverzekering.

In het kort

  • Je krijg logopedie vergoed uit je basisverzekering
  • Je betaalt voor logopedie geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Je betaalt voor logopedie Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Soms heb je toestemming nodig van ons

Wat krijg ik vergoed voor logopedie?

Met je Just Basic krijg je 100% vergoeding bij de logopedist. Dit geldt voor onderzoek, advies en behandeling.

Wanneer krijg ik logopedie vergoed?

Je krijgt logopedie vergoed als:

  • je problemen hebt met je stem, spraak, taal, gehoor en het slikken
  • je gaat naar een logopedist met een contract voor jouw behandeling. Ga je naar een logopedist zonder contract? Dan krijg je alleen 60% vergoed. En je moet altijd een verwijzing hebben van je behandelende arts. De huisarts, verpleegkundige (niveau 5), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig- of medisch specialist kan de verwijzing geven.

Toestemming bij meerdere behandelingen op één dag

Krijg je meerdere behandelingen logopedie op één dag? Dan heb je toestemming nodig van ons.

Waar kan je terecht voor logopedie?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor logopedie? Vind een logopedist bij je in de buurt.

Heb je logopedie nodig omdat je de ziekte van Parkinson hebt? Ga dan naar een gespecialiseerde logopedist. Deze heeft meer kennis over je ziekte en kan je beter helpen. Vind een logopedist met de specialisatie Parkinson.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig als je logopedist géén contract met ons heeft. Vraag een verwijzing aan je huisarts, tandarts/orthodontist, arts voor verstandelijk gehandicapten, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, tandarts of verpleegkundig specialist. En geef deze verwijzing aan je logopedist.

Heb ik een akkoordverklaring nodig?

Als er meerdere behandelingen logopedie op één dag gegeven worden, is een akkoordverklaring nodig.

Wachttijden en beschikbaarheid logopedie

Je kan binnen 5 werkdagen terecht bij een logopedist. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De logopedist kan je hierover informeren.