Vergoeding aangepaste tafel

Wat krijg je vergoed voor een aangepaste tafel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een vergoeding voor een aangepaste tafel zit in de basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding van een in hoogte verstelbare aangepaste tafel als je rolstoelgebruiker bent.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor aangepaste tafels? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als je naar een leverancier gaat. Je moet een medische diagnose hebben van de arts die je behandelt, waarbij is aangegeven wat je beperkingen zijn en welke voorziening je nodig hebt. Dit moet worden aangevuld met een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut. Als het om een niet-standaard aangepaste tafel gaat, moet je ook een offerte van de leverancier opsturen.

Je leent dit hulpmiddel. Als het hulpmiddel niet goed meer is, kan je deze laten vervangen. Je moet hiervoor een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je moet een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging. Als de aanvraag anders is dan je vorige aanvraag, moet je een schriftelijke toelichting van de ergotherapeut bijvoegen waarin de reden van vervanging wordt toegelicht

Leen je dit hulpmiddel en heb je het niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.