Vergoeding OSAS/CPAP-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor OSAS/CPAP-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wij vergoeden niet de stroomkosten van het gebruik van het apparaat.

Dit krijg je vergoed

Heb je moeite met ademhalen tijdens je slaap? En ben je OSAS medisch gediagnosticeerd door een longarts, KNO-arts of neuroloog? Dan krijg je CPAP-apparatuur volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Minimaal één keer per jaar heb je persoonlijk contact met je leverancier. Deze bekijkt dan of de apparatuur nog doelmatig voor je is en of je nog recht hebt op vergoeding.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor CPAP-apparatuur? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Bij het aanvragen van je akkoordverklaring voor OSAS/CPAP-apparatuur zijn naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring ook de volgende zaken belang:

  • De zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn
  • Je medisch specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal twee weken) is geweest
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat je de apparatuur langdurig gaat gebruiken
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. Je hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij je eerste aanvraag.

Je leent dit hulpmiddel. Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, meld dit dan aan de leverancier. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.

Hulp nodig? Just Ask!