Vergoeding solo-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor solo-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Solo-apparatuur krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je komt in aanmerking voor een vergoeding als er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz ) of als je last hebt van ernstig oorsuizen. Daarnaast geldt deze vergoeding alleen als hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als de solo-apparatuur andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren (bijvoorbeeld een hoortoestel).

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor solo-apparatuur:

Ga je naar een leverancier zonder contract? Vraag dan altijd eerst een akkoordverklaring bij ons aan. Hierbij zit een brief van je KNO-arts of het audiologisch centrum waarin staat waarom je de solo-apparatuur nodig hebt, een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden en een offerte van je leverancier. Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan gaat dit op dezelfde manier als bij je eerste aanvraag.

Leen je dit hulpmiddel en heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan ons. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Hulp nodig? Just Ask!