Vergoeding positietrainer

Wat krijg je vergoed voor een positietrainer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je POSA (Positieafhankelijk Obstructief Slaap Apneu)? En heeft een longarts, keel-neus-oorarts (KNO-arts), neuroloog of verpleegkundig specialist dit bij je vastgesteld? Dan krijg je de positietrainer vergoed uit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. In onze spelregels lees je meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 en  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kan je terecht?

Ga naar een gecontracteerde leverancier van positietrainers. Alle leveranciers leveren door heel Nederland. Vind een leverancier van positietrainers. Je kunt je selectie verfijnen op: positietrainer. Je moet de leverancier een medische diagnose laten zien van je arts.

Akkoordverklaring bij niet-gecontracteerde leveranciers
Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring zijn de volgende zaken daarbij belangrijk:

  • De zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn.
  • Je medisch of verpleegkundig specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal 2 weken) is geweest.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat je de apparatuur langdurig gaat gebruiken.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd.

Jaarlijkse controle van het apparaat
We willen dat je baat hebt bij de positietrainer. Dat kan alleen als je het apparaat goed gebruikt. Daarom leest de leverancier, met je toestemming, de positietrainer op afstand uit. Of je stuurt zelf de SD-kaart op. De leverancier kijkt dan of de positietrainer nog goed werkt en of je deze goed hebt gebruikt.

Wil je om wat voor redenen dan ook niet dat de leverancier het apparaat uitleest?
Dan kan dit ook gedaan worden door je behandelend medisch of verpleegkundig specialist. Vul dan samen de ’Verklaring registratie positietrainer’ in.
De jaarlijkse controle van de positietrainer is verplicht, en staat vermeld in het reglement Hulpmiddelen.

Werkt je positietrainer niet goed meer of heb je hem niet meer nodig?
We vragen van je leverancier dat de positietrainer gemakkelijk werkt en niet onnodig duur is.
Neem contact op met je leverancier als de positietrainer niet goed meer werkt. De leverancier beoordeelt of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je hem niet meer nodig? Meld dit dan aan je leverancier. De positietrainer wordt dan weer bij je opgehaald.