Vergoeding compressieapparatuur

Wat krijg je vergoed voor compressieapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Compressieapparatuur vergoeden wij uit de basisverzekering. Je komt voor vergoeding in aanmerking als je een akkoordverklaring van ons hebt.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding bij zorgverleners zonder contract voor jouw zorg.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Je betaalt wel eigen risico over de manchetten die horen bij de compressieapparatuur.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor compressieapparatuur? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je leverancier moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Wij hebben hierbij de medische diagnose van je specialist en een offerte van de leverancier nodig. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier en heb je een vervolgaanvraag? Dan moet je ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Je leent de apparatuur. Heb je het niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.