Wijzigingen zorgverzekering 2019

Wat verandert er in 2019 aan de vergoedingen en voorwaarden van je zorgverzekering? Bekijk de wijzigingen.

Wijzigingen basisverzekering 2019

De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg in de basisverzekering zit. Bekijk de wijzigingen je basisverzekering 2019.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Gecombineerde Leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het helpt je bij het krijgen van een gezondere leefstijl. Voortaan krijg je gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt als je een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico hebt en 18 jaar of ouder bent.
Bekijk de vergoeding voor gecombineerde leefstijlinterventie.

Zittend ziekenvervoer

De vergoeding voor zittend ziekenvervoer is uitgebreid. Voortaan krijg je ook een vergoeding voor vervoer naar consulten, onderzoeken en controles. Dit vervoer moet dan wel samenhangen met je behandeling. In 2018 kreeg je alleen vervoer voor de behandeling vergoed. Vraag voor zittend ziekenvervoer wel eerst toestemming van Just.
Bekijk de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Oefentherapie bij COPD

Heb je COPD stadium II of hoger? Dan krijg je een vergoeding voor oefentherapie vanaf de eerste behandeling. Het aantal behandelingen dat je krijgt, hang af van je GOLD betekent Chronic Obstructive Lung Disease (chronische obstructieve longziekten). De GOLD-classificatie wordt wereldwijd gebruikt en is goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie.
 In 2018 kreeg je oefentherapie pas vergoed vanaf de 21e behandeling, maar gold er geen maximum.
Bekijk de vergoeding voor oefentherapie bij COPD.

Paracetamol, vitaminen en mineralen

Voortaan worden voorgeschreven paracetamol, vitaminen en mineralen, die ook zonder recept bij de drogist verkrijgbaar zijn, niet meer vergoed.

Wettelijke eigen bijdrage medicijnen

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor medicijnen nog maar maximaal € 250. Dat is goed nieuws als je veel medicijnen nodig hebt. In 2018 was er namelijk geen maximum voor deze eigen bijdrage en moesten sommige patiënten veel bijbetalen.

Nota’s van niet-gecontracteerde zorgverleners

Voor sommige vergoedingen verandert in 2019 de manier waarop je nota's declareert. Het gaat dan om nota's van zorgverleners met wie Just geen contract heeft.
Lees meer over niet-gecontracteerde-zorg.

Eigen bijdrage en maximale vergoedingen

De overheid past de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan.
Lees meer over de eigen bijdrage.

Voorwaardelijke vergoedingen

Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Bijvoorbeeld omdat het medicijn of de behandeling nog verder wordt onderzocht.

Bekijk de voorwaardelijke vergoedingen

Wijzigingen aanvullende verzekeringen CZdirect 2019

Heb je aanvullende verzekering CZdirect Basic of CZdirect Extra? Per 1 januari verandert de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen.

Alternatieve geneeswijzen

Wij vergoeden alternatieve geneeswijzen uit de aanvullende verzekering CZdirect Basic of CZdirect Extra.

In 2019 krijg je deze vergoeding voor: acupunctuur, chiropractie, homeopathie, Antroposofisch consult, auriculotherapie (ooracupunctuur, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde, orthomanuele geneeskunde, reflexzonetherapie/voetreflextherapie en shiatsu vallen onder natuurgeneeskunde. Andere vormen van natuurgeneeskunde worden niet vergoed.
Op de nota moet de natuurgeneeskundige behandeling gespecificeerd worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

, osteopathie, psychosociale behandelingen (met uitzondering van coaching). De vergoeding geldt voor de alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen samen.

In 2018 gold de vergoeding voor meer zorgsoorten, zoals energetische therapie, coaching en cranio sacraal therapie.