Wijzigingen zorgverzekering 2022

Het verplicht eigen risico blijft € 385 in 2022. Maar wat verandert er wel? We hebben de belangrijkste wijzigingen van je voorwaarden & vergoedingen voor je op een rij gezet.

Wijzigingen basisverzekering Just Basic 2022

Dit verandert er in jouw basisverzekering per 1 januari 2022:

Vergoeding elektriciteitskosten beademingsapparatuur

Gebruik je thuis mechanische beademingsapparatuur? Dan vergoeden wij je de elektriciteitskosten hiervan.
Bekijk de vergoeding beademingsapparatuur

Vergoeding logeerkosten bij CAR-T-celtherapie

Krijg je CAR-T- celtherapie en woon je meer dan 60 minuten van het ziekenhuis? Dan vergoeden wij je logeerkosten tot € 77,50 per nacht per nacht voor maximaal 2 weken.
Bekijk de vergoeding ziekenvervoer & logeerkosten

Extra vergoedingen tandzorg tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar vergoeden we voortaan ook de intake bij de tandarts. En ook het verplaatsen van een tand of kies naar een andere plek in het gebit (autotransplantaat).
Bekijk de vergoeding tandzorg tot 18 jaar

Géén vergoeding meer voor de combinatietest

De combinatietest verdwijnt uit de basisverzekering. Ben je zwanger en heb je een medische indicatie? Dan krijg je natuurlijk wel een vergoeding voor de NIPT.
Bekijk de vergoeding zwangerschapsonderzoek

Andere rekeningen GGZ

GGZ-instellingen sturen ons niet langer een totaalrekening per diagnose, maar losse rekeningen per behandeling. Hierdoor kan je de kosten beter herkennen en controleren. En krijg je vaak ook eerder de rekening van het eigen risico.

Aangepaste wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen

De overheid verandert de bedragen voor de wettelijke eigen bijdrage en maximale vergoedingen.
Bekijk de nieuwe tarieven

Je hebt voortaan toestemming nodig voor:

  • GGZ zonder opname als je naar een zorgverlener gaat zonder contract.
  • Esketamine neusspray (zoals Spravato) als je deze krijgt van een leverancier zonder contract.
  • Kunsttranen (zoals Hylo-Parin oogdruppels).
  • Zorg buiten je woonland
    Ga je voor een behandeling naar een ander land dan je woonland en moet je opgenomen worden (intramurale zorg)? Dan heb je vóóraf een akkoordverklaring van ons nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit geldt ook voor zorg zonder opname (extramurale zorg) als deze op de lijst staat van machtigingsvereiste zorg in het buitenland. Bekijk de vergoedingen niet-spoedeisende hulp in het buitenland.

Wijziging aanvullende verzekering Just Live 2022

Niks! Je vergoedingen voor Just Live blijven hetzelfde.

Wijziging aanvullende tandartsverzekering Just Smile 2022

Vergoeding bij ongevallen verdubbeld

Ongeval gehad en mondzorg nodig? Hiervoor krijg je met Just Smile voortaan tot € 20.000 vergoed per ongeval.
Bekijk de vergoeding mondzorg na ongeval

Naar boven